Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny M.K. za rok 2021

Knihovní fond: 26.261 dokumentů (269 přírůstků, 52 úbytků), z toho 8.481 knih naučné literatury, 17.129 knih beletrie, 566 gramodesek, 26 DVD, 59 CD a zvukových knih, knihovna odebírá 5 titulů časopisů a dostává darem 19 titulů časopisů.

Výpůjčky:
V roce 2021 se půjčilo 22.080 knih, časopisů a zvukových knih
Dospělí čtenáři si vypůjčili 17.386 svazků, z toho 12.512 beletrie a 4.874 naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily 1.879 svazků, z toho 1.304 beletrie a 575 nauč. lit. Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 2.803 časopisů a 12 zvuk. knih.
Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 39 knih a časopisů.
Bylo vyřízeno 595 rezervací knih a časopisů

Meziknihovní výpůjční služba: celkem požadováno 82 svazků. Pro čtenáře bylo objednáno 52 svazků z jiných knihoven a ostatním knihovnám posláno 30 svazků z Městské knihovny M.K.

Čtenáři:
K 31. 12. 2021 bylo v knihovně zaregistrováno 564 stálých čtenářů, z toho 199 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 8.735 krát.
Počet čtenářů na Internetu: 25 čtenářů.
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 3.366 čtenářů za rok.
Počet čtenářů využívajících on-line služby knihovny: 1.018.

Vzdělávací a knihovní akce, čtení, exkurze, dílničky, promítání, výstavy:
Celkem se uskutečnilo 56 akcí pro čtenáře, školy a veřejnost:
6 knihovnických lekcí a exkurzí škol do knihovny, 1 literární kavárna, 3x cestopisné promítání, 3x besedy se spisovatelkou, 2 výstavy knih v knihovně a výstava K. Smolíkové na MěKS, 2 výstavy fotografií z akcí na MěÚ, 2 ankety, 3 literární a výtvarné dílničky, 2 projekty, Den ot. dveří, 16x pasování na čtenáře - Knížka pro prvňáčka(177 žáků), 6x vyhodnocení projektu Škola naruby(80 žáků), 2x čtenářská soutěž Lovci perel, knihobudka na koupališti, 4x doplněna knihobudka na vlakovém nádraží, zprovozněno výdejové okénko (v období pandemie).

Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 1.212 návštěvníků

Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007