Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny M.K. za rok 2020

Knihovní fond: 26.044 dokumentů (256 přírůstků, 2.148 úbytků), z toho 8.441 knih naučné literatury, 16.922 knih beletrie, 566 gramodesek, 56 DVD, 59 CD a zvukových knih, knihovna odebírá 6 titulů časopisů a dostává darem 26 titulů časopisů

Výpůjčky:
V roce 2020 se půjčilo 24.642 knih, časopisů a zvukových knih
Dospělí čtenáři si vypůjčili 19.174 svazků, z toho 13.776 beletrie a 5.398 naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily 2.790 svazků, z toho 2.047 beletrie a 743 nauč. lit. Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 2.653 časopisů a 25 zvuk. knih Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 33 knih a časopisů Bylo vyřízeno 704 rezervací knih a časopisů

Meziknihovní výpůjční služba: celkem požadováno 61 svazků
Pro čtenáře bylo objednáno 41 svazků z jiných knihoven a ostatním knihovnám posláno 20 svazků z Městské knihovny M.K.

Čtenáři:
K 31. 12. 2020 bylo v knihovně zaregistrováno 757 stálých čtenářů, z toho 253 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 8.648 krát
Počet čtenářů na Internetu: 53 čtenářů
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 3.634 čtenářů za rok
Počet čtenářů využívajících on-line služby knihovny: 970

Vzdělávací a knihovní akce, čtení, exkurze, dílničky, promítání, výstavy:
Celkem se uskutečnilo 61 akcí pro čtenáře, školy a veřejnost:
11 knihovnických lekcí a exkurzí škol do knihovny, 1 literární kavárna, 1 cestopisné promítání, 3 výstavy knih v knihovně a 3 výstavy fotografií z akcí na MěÚ, 6 literárních a výtvarných dílniček, 1 anketa, 2 projekty, 16x pasování na čtenáře - Knížka pro prvňáčka, 9x vyhodnocení Škola naruby, 1 čtenářská soutěž Lovci perel, zprovozněna knihobudka na koupališti , 6x doplněna knihobudka na vlakovém nádraží

Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 973 návštěvníků

Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007