Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny M.K. za rok 2013

Knihovní fond: 27 894, z toho 9 935 knih naučné literatury, 17 193 knih beletrie, 566 gramodesek a 200 CD, knihovna odebírá 33 titulů časopisů

Výpůjčky: V roce 2013 se půjčilo 50 344 knih, časopisů a CD
Dospělí čtenáři si vypůjčili 34 808 svazků, z toho 23 305 beletrie a 11 503 naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily 5 620 sv., z toho 3 457 beletrie a 2 163 nauč. lit.
Z nabídky různých tematicky zaměřených CD si děti prezenčně půjčily
do dětského oddělení 85 ks CD k výuce i zábavě.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 9 831 časopisů.
Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 58 knih a časopisů
Bylo vyřízeno 1 032 rezervací knih a časopisů

Meziknihovní výpůjční služba: vyřízeno 246 svazků Pro čtenáře bylo objednáno z jiných knihoven 199 svazků. Z Městské knihovny M. K. vyžádáno ostatními knihovnami 47 svazků.

Čtenáři: K 31. 12. 2013 bylo v knihovně zaregistrováno 890 stálých čtenářů, z toho 298 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 22 248 krát
Počet čtenářů na Internetu: 1 376 čtenářů
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 4 204 čtenářů za rok
Počet čtenářů využívajících on-line služby knihovny: 2 622
Kopírování pro čtenáře: 89 ks černobílých kopií, 59 ks tisků z Internetu

Vzdělávací akce, besedy, čtení, přednášky, exkurze, výstavy, soutěže: Celkem se uskutečnilo 105 akcí pro čtenáře, školy a veřejnost:

26 exkurzí škol do MěK, 9 autor. čtení a besed se spisovateli, 2 čtení na DPS, 3 literár. kavárny, 2 cestopisných přednášek s promítáním, 3 knižní a fotograf. výstavy, 4 Dny otevřených dveří, knih. jarmark, 5 přednášky, prodej opotřeb. časopisů, luštění tajenky, 22 literárních a výtvar. dílniček, 3 ankety, 3 projekty, 8x Škola naruby, 9x pasování na čtenáře - Knížka pro prvňáčka, 3x Čtenářské pasy Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 3.826 čtenářů

Rekordní dny:
3. října se půjčilo 1 072 knih a časopisů
8. října přišlo do knihovny 123 čtenářů

Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007