Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny za rok 2009

Knihovní fond: 26 401, z toho 10 009 knih naučné literatury, 15 532 knih beletrie, 678 gramodesek a 182 CD, knihovna odebírá 65 titulů časopisů

Výpůjčky:
V roce 2009 se půjčilo 45 763 knih, časopisů a CD
Dospělí čtenáři si vypůjčili 30 018 svazků, z toho 19 218 beletrie a 10 800 naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily 4 780 sv., z toho 2 753 beletrie a 2 027 nauč.lit.
Z nabídky různých tematicky zaměřených CD si děti prezenčně půjčily do dětského oddělení 247 ks CD k výuce i zábavě.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 10 718 časopisů.
Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 45 knih a časopisů !!
Bylo vyřízeno 901 rezervací knih a časopisů!

Meziknihovní výpůjční služba:
Pro čtenáře bylo objednáno z jiných knihoven 230 svazků.
Z Městské knihovny M.K. vyžádáno ostatními knihovnami 41 svazků.

Čtenáři:
K 31.12.2009 bylo v knihovně zaregistrováno 1 026 stálých čtenářů, z toho 310 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 23 385 krát
Počet čtenářů na Internetu : 1 778 čtenářů
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 4 919 čtenářů za rok!
Počet čtenářů využívajících on-line služby knihovny: 2 580
Kopírování: 315 ks černob., 8 ks barev. kopií, 35 ks tisků z Internetu

Vzdělávací akce, besedy, čtení, přednášky, exkurze, výstavy, soutěže:
Celkem se uskutečnilo 103 akcí pro čtenáře, školy a veřejnost:

41 exkurzí škol do MěK, 5 besed se spisovateli, 3 literární kavárny, čtení na DPS, 12 x cestopisné přednášky s promítáním, 5 literárních soutěží, 6 výstav, 3 Dny otevřených dveří, 2 x prodej časopisů, luštění tajenky, Noc s Andersenem, Den dětí, 9 pasování na čtenáře, 5 literárních a výtvarných dílniček, 6 knižních kabaretů a scénických čtení, 2 projekty-Celé Česko čte dětem a Knížka pro prvňáčka

Rekordní dny v Městské knihovně M.K. v roce 2009:
V pátek 13. listopadu přišlo do knihovny 171 čtenářů! Na každého čtenáře měly tedy knihovnice necelé 3 minuty!!!
V úterý 25. srpna si čtenáři vypůjčili 678 knih a časopisů, vrátili 495 sv

Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007