Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny M.K. za rok 2012

Knihovní fond: 27 695, z toho 9 890 knih naučné literatury, 16 863 knih beletrie, 678 gramodesek a 264 CD, knihovna odebírá 36 titulů časopisů

Výpůjčky: V roce 2012 se půjčilo 40 633 knih, časopisů a CD
Dospělí čtenáři si vypůjčili 25 637 svazků, z toho 18 156 beletrie a 7 481 naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily 4 763 sv., z toho 3 118 beletrie a 1 645 nauč. lit.
Z nabídky různých tematicky zaměřených CD si děti prezenčně půjčily
do dětského oddělení 93 ks CD k výuce i zábavě.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 10 140 časopisů.
Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 47 knih a časopisů
Bylo vyřízeno 872 rezervací knih a časopisů

Meziknihovní výpůjční služba: vyřízeno 183 svazků Pro čtenáře bylo objednáno z jiných knihoven 146 svazků. Z Městské knihovny M. K. vyžádáno ostatními knihovnami 37 svazků.

Čtenáři: K 31. 12. 2012 bylo v knihovně zaregistrováno 861 stálých čtenářů, z toho 263 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 21 030 krát
Počet čtenářů na Internetu: 1 067 čtenářů
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 4 437 čtenářů za rok
Počet čtenářů využívajících on-line služby knihovny: 2 961
Kopírování pro čtenáře: 48 ks černobílých kopií, 83 ks tisků z Internetu

Vzdělávací akce, besedy, čtení, přednášky, exkurze, výstavy, soutěže: Celkem se uskutečnilo 91 akcí pro čtenáře, školy a veřejnost:

27 exkurzí škol do MěK, 10 autor. čtení a besed se spisovateli, 2 čtení na DPS, 3 literár. kavárny, 7 cestopisných přednášek s promítáním, 2 knižní a fotograf. výstavy, 2 Dny otevřených dveří, knih. jarmark, 3 přednášky, prodej opotřeb. časopisů, luštění tajenky, 6 literárních a výtvar. dílniček, 2 ankety, 3 projekty, 9 Škola naruby, 9 pasování na čtenáře - Knížka pro prvňáčka, 3 Čtenářské pasy Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 3.067 čtenářů

Knihovna byla v roce 2012 měsíc uzavřena z důvodu revize fondu a výměny oken, což ovlivnilo počet výpůjček a čtenářů oproti roku 2011

Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007