Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny M.K. za rok 2015

Knihovní fond: 29 023, z toho 10 181 knih naučné literatury, 18 059 knih beletrie, 566 gramodesek a 213 CD, 4 DVD, knihovna odebírá 51 titulů časopisů

Výpůjčky: V roce 2015 se půjčilo 39 456 knih, časopisů a CD
Dospělí čtenáři si vypůjčili 27 941 svazků, z toho 19 604 beletrie a 8 337 naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily 4 779 sv., z toho 3 003 beletrie a 1 776 nauč. lit.
Z nabídky různých tematicky zaměřených CD si děti prezenčně půjčily
do dětského oddělení 64 ks CD a DVD k výuce i zábavě.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 6 672 časopisů.
Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 49 knih a časopisů
Bylo vyřízeno 1 201 rezervací knih a časopisů

Meziknihovní výpůjční služba: vyřízeno 176 požadavků Pro čtenáře bylo objednáno z jiných knihoven 117 svazků. Z Městské knihovny M. K. vyžádáno ostatními knihovnami 59 svazků.

Čtenáři: K 31. 12. 2015 bylo v knihovně zaregistrováno 803 stálých čtenářů, z toho 270 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 20 087 krát
Počet čtenářů na Internetu: 1 079 čtenářů
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 4 619 čtenářů za rok
Počet čtenářů využívajících on-line služby knihovny: 1 831
Kopírování pro čtenáře: 36 ks černobílých kopií, 68 ks tisků z Internetu

Vzdělávací akce, besedy, čtení, přednášky, exkurze, dílničky, promítání: Celkem se uskutečnilo 110 akcí pro čtenáře, školy a veřejnost:

25 exkurzí škol do knihovny, 6 autorských čtení a besed se spisovateli, 2 literární kavárny, 11 cestopisných promítání, knižní výstava, 3 Dny otevřených dveří, 4 přednášky, 2x prodej opotřebovaných časopisů, 2 luštění obří tajenky, 25 literárních a výtvarných dílniček, 2 ankety, Noc s Andersenem, 2x audiovizuální pořad s Čs. rozhlasem Brno, Vánoce na DPS, Pohádkové Vánoce, 3 projekty, 11x pasování na čtenáře - Knížka pro prvňáčka, 7x Škola naruby, 1x Čtenářské pasy Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 3.119 čtenářů

Statistika za rok 2022
Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007