Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny za rok 2007:

Výpůjčky:
V loňském roce se půjčilo celkem 44.063 svazků /+153 CD/= 44.216
Dospělí čtenáři si vypůjčili 36.869 svazků, z toho 19.821 beletrie a 17.048 naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily celkem 7.194 svazků, z toho 4.541 beletrie a 2.653 naučné literatury.
Z nabídky různých tematicky zaměřených CD si děti prezenčně vypůjčily do dětského oddělení 153 x CD k výuce i zábavě.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 11.210 časopisů.

Meziknihovní výpůjční služba:
Pro čtenáře bylo objednáno z jiných knihoven 150 svazků, z toho kladně vyřízeno 137 sv.
Z Měk Moravský Krumlov vyžádáno ostatními knihovnami a organizacemi /MK Polánka, Rešice, Petrovice, Dobřínsko, Jemnice, Rtyně, Mikulovice, Mor. Třebová, Třebíč …/ 68 svazků

Čtenáři:
K 31.12.2007 bylo v knihovně zaregistrováno 984 stálých čtenářů, z toho 312 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 17.682 x.
Počet čtenářů na Internetu vzrostl šestinásobně tj. 1.904 čtenářů!!
Kopírování: 101 ks
černob., 25 ks barev. kopií, 260 ks tisků z Internetu.
Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 45 knih a časopisů !!

Knihovní fond:
Stav knihovního fondu k 31.12. 2006: 24.866
Přírůstek nových knih: + 609 svazků
Úbytek opotřebovaných knih: - 25 svazků
Stav knihovního fondu k 31.12. 2007: 25.450, tj. 14.911 ks beletrie a 9.837 ks naučné literatury, 702 ks gramofonových desek
Odebírané tituly časopisů: viz web Oddělení pro dospělé čtenáře a Oddělení pro děti a mládež
4 počítače pro čtenáře s připojením na Internet-zdarma!!!

Vzdělávací akce, besedy, diafony, konzultace pro MK:
Celkem se uskutečnilo 64 akcí pro čtenáře, uživatele a veřejnost:
/20 exkurzí škol do MěK, 14 besed se spisovateli, 3 literární soutěže, 2 x luštění tajenky, 3 Literární kavárny, Noc s Andersenem, 2 výstavy - prodejní z nakladatel.Egmont a výstava obálek na knihy H.CH.Andersena,
2 Dny otevřených dveří a 3 x prodej vyřazených časopisů, zprovoznění on-line katalogu na webu MěK, čtení v nemocnici –Celé Česko čte dětem

Rekordní den v MěK. Mor. Krumlov v roce 2007:
Ve středu 3. října přišlo do knihovny 273 čtenářů!! Na každého čtenáře měla tedy knihovnice pouhou minutu a půl !!!!
V úterý 6. listopadu si čtenáři vypůjčili 400 knih a časopisů!

Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007