Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny M.K. za rok 2018

Knihovní fond: 27 183 dokumentů (449 přírůstků, 604 úbytků), z toho 9 461 knih naučné literatury, 17 041 knih beletrie, 566 gramodesek, 59 CD, 56 DVD a zvukových knih, knihovna odebírá a dostává darem 33 titulů časopisů

Výpůjčky:
V roce 2018 se půjčilo 29 523 knih, časopisů a zvukových knih
Dospělí čtenáři si vypůjčili 21 694 svazků, z toho 15 477 beletrie a 6 217 naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily 3 605 sv., z toho 2 541 beletrie a 1 064 nauč. lit.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 4 179 časopisů a 45 zvuk. knih
Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 32 knih a časopisů
Bylo vyřízeno 1 007 rezervací knih a časopisů

Meziknihovní výpůjční služba: vyřízeno 61 požadavků
Pro čtenáře bylo objednáno z jiných knihoven 57 svazků.
Z Městské knihovny M. K. vyžádány ostatními knihovnami 4 svazky.

Čtenáři:
K 31. 12. 2018 bylo v knihovně zaregistrováno 910 stálých čtenářů, z toho 356 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 18 179 krát
Počet čtenářů na Internetu: 340 čtenářů
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 2 422 čtenářů za rok
Počet čtenářů využívajících on-line služby knihovny: 1 477
Kopírování pro čtenáře: 15 ks černobílých kopií a 22 ks tisků z Internetu

Vzdělávací akce, besedy, čtení, přednášky, exkurze, dílničky, promítání:
Celkem se uskutečnilo 147 akcí pro čtenáře, školy a veřejnost:

53 exkurzí škol do knihovny, 6 autorských čtení a besed se spisovateli, 2 literární kavárny, 1 cestopisné promítání, 7 knižních výstav, 3 Dny otevřených dveří, 4 přednášky, 2x prodej opotřebovaných časopisů, 4 luštění tajenky, 26 literárních a výtvarných dílniček, 3 ankety, Noc s Andersenem, Velikonoce a Vánoce na DPS, Pohádkové Vánoce, 4 projekty, 12x pasování na čtenáře - Knížka pro prvňáčka, 9x Škola naruby, Čtenářské pasy, čtenářská soutěž Lovci perel + vyhodnoc., knihobudka na koupališti a na vlak. nádraží, nabíd- ka dárkových poukazů, porada profesionál. knihoven Znojemska v knihovně.
Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 4 977 návštěvníků

Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007