Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny M.K. za rok 2014

Knihovní fond: 28 544, z toho 10 058 knih naučné literatury, 17 713 knih beletrie, 566 gramodesek a 207 CD, knihovna odebírá 41 titulů časopisů

Výpůjčky: V roce 2014 se půjčilo 40 723 knih, časopisů a CD
Dospělí čtenáři si vypůjčili 27 833 svazků, z toho 19 767 beletrie a 8 066 naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily 4 983 sv., z toho 2 930 beletrie a 2 053 nauč. lit.
Z nabídky různých tematicky zaměřených CD si děti prezenčně půjčily
do dětského oddělení 73 ks CD k výuce i zábavě.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 7 834 časopisů.
Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 49 knih a časopisů
Bylo vyřízeno 1 006 rezervací knih a časopisů

Meziknihovní výpůjční služba: vyřízeno 173 požadavků Pro čtenáře bylo objednáno z jiných knihoven 165 svazků. Z Městské knihovny M. K. vyžádáno ostatními knihovnami 8 svazků.

Čtenáři: K 31. 12. 2014 bylo v knihovně zaregistrováno 833 stálých čtenářů, z toho 283 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 22 279 krát
Počet čtenářů na Internetu: 1 672 čtenářů
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 4 201 čtenářů za rok
Počet čtenářů využívajících on-line služby knihovny: 2 212
Kopírování pro čtenáře: 44 ks černobílých kopií, 117 ks tisků z Internetu

Vzdělávací akce, besedy, čtení, přednášky, exkurze, výstavy, soutěže: Celkem se uskutečnilo 115 akcí pro čtenáře, školy a veřejnost:

27 exkurzí škol do knihovny, 5 autorských čtení a besed se spisovateli, 3 literární kavárny, 11 cestopisných promítání, knižní výstava, 3 Dny otevřených dveří, knihovnický jarmark, 6 přednášek, 2x prodej opotřebovaných časopisů, luštění tajenky, 25 literárních a výtvarných dílniček, 3 ankety, Noc s Andersenem, Večer s ombudsmanem, Pohádkové Vánoce, Malování mandal, 3 projekty, 10x pasování na čtenáře - Knížka pro prvňáčka, 8x Škola naruby, 3x Čtenářské pasy Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 3.382 čtenářů

Rekordní dny:
3. října se půjčilo 1 072 knih a časopisů
8. října přišlo do knihovny 123 čtenářů

Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007