Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny M.K. za rok 2016

Knihovní fond: 29 513, z toho 10 291 knih naučné literatury, 18 439 knih beletrie, 566 gramodesek, 213 CD, 4 DVD, knihovna odebírá a dostává darem 68 titulů časopisů

Výpůjčky: V roce 2016 se půjčilo 38 915 knih, časopisů a CD
Dospělí čtenáři si vypůjčili 27 484 svazků, z toho 19 711 beletrie a 7 773 naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily 4 501 sv., z toho 2 732 beletrie a 1 769 nauč. lit.
Z nabídky různých tematicky zaměřených CD si děti prezenčně půjčily
do dětského oddělení 18 ks CD a DVD k výuce i zábavě.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 6 912 časopisů.
Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 50 knih a časopisů
Bylo vyřízeno 1 056 rezervací knih a časopisů

Meziknihovní výpůjční služba: vyřízeno 147 požadavků Pro čtenáře bylo objednáno z jiných knihoven 130 svazků. Z Městské knihovny M. K. vyžádáno ostatními knihovnami 17 svazků.

Čtenáři: K 31. 12. 2016 bylo v knihovně zaregistrováno 774 stálých čtenářů, z toho 251 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 21 516 krát
Počet čtenářů na Internetu: 919 čtenářů
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 3 894 čtenářů za rok
Počet čtenářů využívajících on-line služby knihovny: 1 833
Kopírování pro čtenáře: 48 ks černobílých kopií, 81 ks tisků z Internetu

Vzdělávací akce, besedy, čtení, přednášky, exkurze, dílničky, promítání: Celkem se uskutečnilo 127 akcí pro čtenáře, školy a veřejnost:

36 exkurzí škol do knihovny, 7 autorských čtení, besed se spisovateli + čtení na koupališti, 2 literární kavárny, 8 cestopisných promítání, 4 knižní výstavy, 3 Dny otevřených dveří, 5 přednášek, 2x prodej opotřebovaných časopisů, 2 luštění obří tajenky, 26 literárních a výtvarných dílniček, 2 ankety, Noc s Andersenem, audiovizuální pořad s Čs. rozhlasem Brno, Velikonoce a Vánoce na DPS, Pohádkové Vánoce, 3 projekty, 12x pasování na čtenáře - Knížka pro prvňáčka, 7x Škola naruby, 1x Čtenářské pasy, soutěž Lovci perel Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 3 358 čtenářů

Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007