Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny M.K. za rok 2019

Knihovní fond: 27.936 dokumentů (796 přírůstků, 43 úbytků), z toho 9.602 knih naučné literatury, 17.653 knih beletrie, 566 gramodesek, 56 DVD, 59 CD a zvukových knih, knihovna odebírá 6 titulů časopisů a dostává darem 33 titulů časopisů

Výpůjčky:
V roce 2019 se půjčilo 29.052 knih, časopisů a zvukových knih Dospělí čtenáři si vypůjčili 22.082 svazků, z toho 15.542 beletrie a 6.540 naučné literatury. Děti do 15-ti let si půjčily 3.718 sv., z toho 2.692 beletrie a 1.026 nauč. lit. Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 3.205 časopisů a 47 zvuk. knih Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 32 knih a časopisů Bylo vyřízeno 984 rezervací knih a časopisů

Meziknihovní výpůjční služba: celkem objednáno 129 svazků Pro čtenáře bylo kladně vyřízeno 74 svazků z jiných knihoven a ostatním knihovnám posláno 33 svazků z Městské knihovny M.K.

Čtenáři:
K 31. 12. 2019 bylo v knihovně zaregistrováno 897 stálých čtenářů, z toho 326 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 18.887 krát
Počet čtenářů na Internetu: 306 čtenářů
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 4.052 čtenářů za rok
Počet čtenářů využívajících on-line služby knihovny: 1.311
Kopírování pro čtenáře: 59 ks černobílých kopií a 14 ks tisků z Internetu

Vzdělávací akce, besedy, čtení, přednášky, exkurze, dílničky, promítání:
Celkem se uskutečnilo 177 akcí pro čtenáře, školy a veřejnost:

70 exkurzí škol do knihovny, 7 autorských čtení a besed se spisovateli, 2 literární kavárny, 6 cestopisné promítání, 7 výstav na MěÚ a v MěK, 3 Dny otevřených dveří, 2x prodej opotřebovaných časopisů, 2 luštění tajenky, 34 literárních a výtvarných dílniček, 2 ankety, Noc s Andersenem, Velikonoce a Vánoce na DPS, Pohádkové Vánoce, 3 projekty, 17x pasování na čtenáře - Knížka pro prvňáčka, 10x Škola naruby, 2x čtenářská soutěž Lovci perel a Jižní Morava čte + 2x vyhodnocení, čtenářská bojovka pro žáky, knihobudka na koupališti a na vlakovém nádraží, nabídka dárkových poukazů
Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 4.768 návštěvníků

Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007