Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny za rok 2010

Knihovní fond: 26 748, z toho 9 901 knih naučné literatury, 15 964 knih beletrie, 678 gramodesek a 205 CD, knihovna odebírá 71 titulů časopisů

Výpůjčky:
V roce 2010 se půjčilo 51 139 knih, časopisů a CD
Dospělí čtenáři si vypůjčili 28 518 svazků, z toho 18 152 beletrie a 10 366 naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily 5 207 sv., z toho 3 086 beletrie a 2 121 nauč.lit.
Z nabídky různých tematicky zaměřených CD si děti prezenčně půjčily do dětského oddělení 123 ks CD k výuce i zábavě.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 17 291 časopisů.
Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 51 knih a časopisů !!
Bylo vyřízeno 883 rezervací knih a časopisů!

Meziknihovní výpůjční služba:
Pro čtenáře bylo objednáno z jiných knihoven 238 svazků. 
Z Městské knihovny M.K. vyžádáno ostatními knihovnami 126 svazků.

Čtenáři:
K 31.12.2009 bylo v knihovně zaregistrováno 1 003 stálých čtenářů, z toho 310 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 26 821 krát
Počet čtenářů na Internetu :  2062 čtenářů
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 5 100 čtenářů za rok!
Počet čtenářů využívajících on-line služby knihovny: 2 774
Kopírování: 111 ks černobílých kopií, 75  ks tisků z Internetu

Vzdělávací akce, besedy, čtení, přednášky, exkurze, výstavy, soutěže:
Celkem se uskutečnilo 113 akcí  pro čtenáře, školy a veřejnost:
31 exkurzí škol do MěK, 8 autor čtení a besed se spisovateli, 3 literární kavárny, 3 čtení na DPS, 8 cestopisných přednášek s promítáním, 3 literární soutěže, 7 knižních a fotograf. výstav, 3 Dny otevřených dveří, 2 prodeje opotřeb. časopisů, luštění tajenky, Noc s Andersenem, 9 pasování na čtenáře, 29 literárních a výtvarných dílniček, 2 literární pořady, 3 projekty-Celé Česko čte dětem, Škola naruby a Knížka pro prvňáčka 

Rekordní dny v Městské knihovně M.K. v roce 2010:
V úterý 18. května si čtenáři vypůjčili 550 knih a časopisů, vrátili 501 svazků.

V úterý 5. října přišlo do knihovny 255 čtenářů! 

Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007