Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny za rok 2008

Knihovní fond: 25.680 knih, z toho 9.806 naučné literatury, 15.172 beletrie a 702 ostatních dokumentů, knihovna odebírá 61 druhů časopisů

Výpůjčky:
V roce 2008 se půjčilo 47.052 knih, časopisů a CD
Dospělí čtenáři si vypůjčili 40.168 svazků, z toho 20.039 beletrie a 20.129 naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily 6.783 svazků, z toho 4.058 beletrie a 2.725 naučné literatury.
Z nabídky různých tematicky zaměřených CD si děti prezenčně vypůjčily do dětského oddělení 101 ks CD k výuce i zábavě.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 11.379 časopisů.
Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 49 knih a časopisů !!
Bylo vyřízeno 676 rezervací knih a časopisů.

Meziknihovní výpůjční služba:
Pro čtenáře bylo objednáno z jiných knihoven 160 svazků.
Z městské knihovny M.K. vyžádáno ostatními knihovnami 63 svazků.

Čtenáři:
K 31.12.2008 bylo v knihovně zaregistrováno 969 stálých čtenářů, z toho 271 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 22.928 krát
Počet čtenářů na Internetu : 1.907 čtenářů !!
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 3.713 čtenářů za rok
Kopírování: 250 ks černob., 25 ks barev. kopií, 184 ks tisků z Internetu

Vzdělávací akce, besedy, diafony, přednášky, exkurze,výstavy,soutěže
Celkem se uskutečnilo 79 akcí pro čtenáře, uživatele a veřejnost:
32 exkurzí škol do MěK, 7 besed se spisovateli, 3 literární kavárny, 14 x cestopisné přednášky a promítání, 4 diafony, 2 literární soutěže, 4 výstavy -2 prodejní a 2 literární, 3 Dny otevřených dveří, 2 x prodej časopisů, 2 čtení s dětmi v rámci akce Celé Česko čte dětem, luštění 3 tajenek, Noc s Anders., MDD, zprovoznění modulu mailových rezervací a upomínek

Rekordní dny v Městské knihovně M.K. v roce 2008:
Ve středu 8. října přišlo do knihovny 299 čtenářů! Na každého čtenáře měly tedy knihovnice pouhou minutu a půl !!!!
V úterý 8. ledna si čtenáři vypůjčili 438 knih a časopisů, vrátili 511 sv.

Statistika za rok 2022
Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007