Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny M.K. za rok 2011

Knihovní fond: 27 418, z toho 10 031 knih naučné literatury, 16 438 knih beletrie, 678 gramodesek a 271 CD, knihovna odebírá 70 titulů časopisů

Výpůjčky:
V roce 2011 se půjčilo 46 229 knih, časopisů a CD Dospělí čtenáři si vypůjčili 27 089 svazků, z toho 17 929 beletrie a 9 160 naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily 5 262 sv., z toho 3 369 beletrie a 1 893 nauč. lit. Z nabídky různých tematicky zaměřených CD si děti prezenčně půjčily do dětského oddělení 111 ks CD k výuce i zábavě. Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 13 767 časopisů. Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 49 knih a časopisů Bylo vyřízeno 1 002 rezervací knih a časopisů!

Meziknihovní výpůjční služba: vyřízeno 276 svazků
Pro čtenáře bylo objednáno z jiných knihoven 125 svazků. Z Městské knihovny M. K. vyžádáno ostatními knihovnami 151 svazků.

Čtenáři:
K 31. 12. 2011 bylo v knihovně zaregistrováno 947 stálých čtenářů, z toho 261 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 28 326 krát
Počet čtenářů na Internetu: 1 517 čtenářů
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 4 910 čtenářů za rok
Počet čtenářů využívajících on-line služby knihovny: 3 475
Kopírování pro čtenáře: 340 ks černobílých kopií, 79 ks tisků z Internetu

Vzdělávací akce, besedy, čtení, přednášky, exkurze, výstavy, soutěže:
Celkem se uskutečnilo 123 akcí pro čtenáře, školy a veřejnost:

44 exkurzí škol do MěK, 8 autor. čtení a besed se spisovateli, 3 čtení na DPS, 3 literár. kavárny, 7 cestopisných přednášek s promítáním, 2 literár. a 2 výtvar. soutěže, 10 knižních a fotograf. výstav, 3 Dny otevřených dveří, knih. jarmark, 3 přednášky, 2 prodeje opotřeb časopisů, 2 luštění tajenky, Noc s Andersenem, 9 pasování na čtenáře, 15 literárních a výtvar. dílniček, 4 ankety, 4 projekty -Celé Česko čte dětem, Škola naruby, Knížka pro prvňáčka, Čtenářské pasy

Rekordní dny v Městské knihovně M.K. v roce 2011:
V úterý 11. října přišlo do knihovny 306 čtenářů.
V úterý 25. října si čtenáři vypůjčili 489 knih a časopisů, vrátili 502 svazků.

Statistika za rok 2022
Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007