Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny M.K. za rok 2017

Knihovní fond: 27 338, z toho 9 416 knih naučné literatury, 17 242 knih beletrie, 566 gramodesek, 114 CD, DVD a zvukových knih, knihovna odebírá a dostává darem 42 titulů časopisů

Výpůjčky: V roce 2016 se půjčilo 33 414 knih, časopisů a CD
Dospělí čtenáři si vypůjčili 24 274 svazků, z toho 16 404 beletrie a 7 870 naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily 4 471 sv., z toho 3 185 beletrie a 1 286 nauč. lit.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 4 632 časopisů a 37 zvuk. knih.
Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 37 knih a časopisů.
Bylo vyřízeno 1 196 rezervací knih a časopisů

Meziknihovní výpůjční služba: vyřízeno 166 požadavků Pro čtenáře bylo objednáno z jiných knihoven 127 svazků. Z Městské knihovny M. K. vyžádáno ostatními knihovnami 39 svazků.

Čtenáři: K 31. 12. 2017 bylo v knihovně zaregistrováno 914 stálých čtenářů, z toho 334 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 16 648 krát
Počet čtenářů na Internetu: 518 čtenářů
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 3 951 čtenářů za rok
Počet čtenářů využívajících on-line služby knihovny: 1 371
Kopírování pro čtenáře: 34 ks černobílých kopií, 56 ks tisků z Internetu

Vzdělávací akce, besedy, čtení, přednášky, exkurze, dílničky, promítání: Celkem se uskutečnilo 124 akcí pro čtenáře, školy a veřejnost:

40 exkurzí škol do knihovny, 8 autorských čtení a besed se spisovateli, 2 literární kavárny, 3 cestopisná promítání, 4 knižní výstavy, 3 Dny otevřených dveří, 3 přednášky, 2x prodej opotřebovaných časopisů, 2 luštění obří tajenky, 18 literárních a výtvarných dílniček, 3 ankety, Pohádkoterapie, Noc s Andersenem, Velikonoce a Vánoce na DPS, Pohádkové Vánoce, 3 projekty, 11x pasování na čtenáře - Knížka pro prvňáčka, 9x Škola naruby, 2x Čtenářské pasy, čtenářská soutěž Lovci perel + vyhodnocení, knihobudka na koupališti a na vlakovém nádraží, nabídka zvukových knih, dárkové poukazy Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 3 327 návštěvníků

Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007