Znak Moravského Krumlova

Dopis poslaný všem nocležníkům, kteří nocovali po celé ČR

Milé Andersenky a všichni nocležníci, nocovali jsme u nás v Moravském Krumlově již po čtrnácté, tentokrát na téma: „ Se Čtyřlístkem do pravěku.“ Hned u vchodu nás vítaly knihovnice v převleku pravěkých lovců. I my děti jsme přišly v kostýmech, někteří z nás měly v hlavě kost nebo v rukou kyj. Úvod samozřejmě patřil panu Andersenovi a s chutí jsme si zazpívali písničku o jeho pohádkách. A byl nejvyšší čas opustit knihovnu, protože jsme se tentokrát vydali do Vedrovic do muzea. Tam na nás čekala paní Anička Snášelová, pracovnice informačního střediska, která nám povídala o vykopávkách z okolí Vedrovic. Věděli jste, že se v okolí Krumlova našlo sto kosterních hrobů? V muzeu mají vitríny a v nich jsme viděli nejen kostry dospělých lidí, ale i malého dítěte nebo různé nádoby. Ihned také zjistila, zda jsme dávali při výkladu pozor, měla totiž nachystaný kvíz? A ten jsme hravě zvládli a dostali jsme i sladkou odměnu a krásnou záložku do knihy. Pan řidič autobusu nevěřil tomu, kolik pravěkých lovců se vydává na svůj první lov. Mamuta jsme sice neulovili, ale i špekáčky, které jsme si opekli na ohni, byly výborné. Dokonce jsme zvládli i stezku odvahy a obdrželi tak listinu odvážných lovců. V knihovně jsme si pověděli o komiksu a hlavně jsme se seznámili se čtyřmi kamarády ze Čtyřlístku a vyrobili si malého dinosaura. Osvěžili jsme se čajem a našli jsme sladký poklad s fontánou, chutnal báječně. Každý z nás představil svou nejoblíbenější knížku, vyluštili jsme pohádkovou doplňovačku a tajenku. Usínali jsme hodně po půlnoci při četbě komiksů a knih o pravěku. Ráno jsme obdrželi dárky-pamětní listy s bludištěm.
Na další noc s Andersenem se těší moravskokrumlovští spáči (35 dětí ve věku 6 -14 let, 2 knihovnice, 3 studentky).
Poděkování patří těmto sponzorům, firmám: Drogerie Šedrla, Muzeum Vedrovice, Papírnictví Jašovi s.r.o., Pekárna Ivanka, Řeznictví Bažant, skautům, Vydavatelství Petr Večeřa za poskytnuté dary a pomoc.

Za knihovnu Moravský Krumlov Martina Nováková a Radmila Dvořáková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK