Znak Moravského Krumlova

Pohádkové Vánoce v knihovně aneb Den pro dětskou knihu

V rámci celorepublikového Dne pro dětskou knihu a rozsvěcení vánočního stromu na náměstí, byla v sobotu 3. prosince pro veřejnost otevřená i Městská knihovna Moravský Krumlov. Malé návštěvníky upoutal u vchodu do knihovny velký betlém. Sestavili jej učni SOŠ s mistrem panem Tručkou. Ti starší zase obdivovali stopy Jana Husa nalepené na podlaze nebo vánočně vyšňořenou knihovnu.
Pracovnice knihovny připravily pro čtenáře i návštěvníky sobotní program nazvaný Pohádkové Vánoce v knihovně.

Od 10 hodin dopoledne měli návštěvníci možnost vybrat si z těchto aktivit:
• vybarvit si vánoční omalovánky a mandaly
• skládat puzzle s různými stupni obtížnosti
• zahrát si pohádkové pexeso
• vyrobit si zápichy Mikuláše, čerta a anděla
• vyluštit pohádkový kvíz
• zhlédnout pohádku Anděl Páně
• zahrát si na hracím koberci hru Člověče, nezlob se
• seznámit se s novou celoroční soutěží Lovci perel
• vybrat si knihy tzv. perlorodky
• pověsit zvoneček se svým jménem na vánoční stromeček

Od 13 hodin startoval maratón čtení, kdy si knihovnice spolu s rodiči a jejich dětmi navzájem předčítali z pohádkové knihy Ve vánoční dílně.
Tento den využili i někteří návštěvníci k registraci, a tak si mohli i vybrat např. z vystavených knih s vánoční tématikou.

Za MěK Martina Nováková

plakát

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK