Znak Moravského Krumlova

Týden knihoven

Celorepublikový Týden knihoven byl u nás zahájen v pondělí 29. září cestopisným vyprávěním Jany Puchegger Chadalíkové: Litva- kraj jantaru a dřevěných křížů, kterou pořádalo TyfloCentrum M.K. spolu s městskou knihovnou.

O týden později pokračoval již tradičně Literární kavárnou nazvanou Návrat do Čech. Paní Eva Kopčilová přiblížila návštěvníkům předčasně uzavřený životní příběh českého novináře, básníka, politika a překladatele K. H. Borovského a jeho dcery Zdenky Havlíčkové.

Den otevřených dveří v úterý 7. října byl opět rekordním dnem v počtu nových čtenářů. Knihovnu navštívilo 138 občanů a zaregistrovalo se 33 nových čtenářů, kteří využili nejednu z výhod- registrace v knihovně zdarma, bezplatný přístup na internet nebo bezplatné zarezervování knih. Na své si přišli i již dříve zaregistrovaní čtenáři - někteří využili prominutí poplatků nebo prodej opotřebovaných knih a časopisů. Největší nával byl u stolků s vystavenými kronikami. Jelikož obsahují fotografie a příspěvky z knihovních akcí uplynulých dvaceti let, někteří návštěvníci se v nich našli jako malé děti když navštívili s rodiči knihovnu a byli zachyceni fotoaparátem nebo když přišli na exkurzi s paní učitelkou. Ve středu 8. října se konala čtyři autorská čtení spisovatele a ilustrátora Jana Opatřila. Čtení z knihy Dobrodružství kapříka Metlíka zaujalo žáky 1.- 5. tříd místních i okolních ZŠ. Malí čtenáři mají možnost si vypůjčit v naší knihovně všechny tři díly těchto příběhů. Ve čtvrtek 9. října proběhlo pět přednášek paleo-etnologa Libora Baláka. Pro studenty víceletých gymnázií a žáky II. stupně ZŠ byla určena powerpointová prezentace Tajemný svět pravěku v knihách a médiích, kde autor a ilustrátor vtipnou formou rozebíral geologickou minulost Země, zkameněliny, živočichy pravěkých moří, souše i vzduchu, rekonstrukce pravěkých zvířat a vznik života na Zemi. Pro studenty střední školy a gymnázia byla určena prezentace Tajemný svět Leonarda da Vinci, génius, který nás stále inspiruje. Libor Balák ukázal, jak mu spisy tohoto génia pomáhaly ve výtvarné práci s vědeckými poznatky mnoha oborů, které se zpracovávají pro obrazové rekonstrukce minulosti vývoje člověka. Studenti poznali rozdíly mezi vědeckým poznatkem a pavědou či neúplnou informací.

Týden knihoven byl ukončen v pátek 10. října exkurzemi škol do knihovny. V průběhu října i listopadu mají školy možnost využít literární a výtvarné dílničky o podzimu.

Veškeré akce k Týdnu knihoven byly připraveny tak, aby si z nich mohly vybrat všechny věkové kategorie našich občanů, které bych tímto ráda pozvala na cestopisné promítání Romana Vehovského ve čtvrtek 13. listopadu v knihovně.

Na webových stránkách www.knihovnamk.cz uveřejněny fotografie a příspěvky z akcí.

Za MěK Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK