Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský


Ocenění Knihovny

Slavnostní vyhlášení nejlepších knihoven Jihomoravského kraje.Při účasti na akcích knihovny Vás prosíme o dodržování aktuálních vládních opatření.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Vaše knihovna

PŘIPRAVOVANÉ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA II. POLOLETÍ ROKU 2022

  ČERVENEC

 • Pokračování 6. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel (listopad-září). Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích:
  1. kategorie: MŠ - 1. třída- Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 5. třída
  3. kategorie: 6.- 9. třída
  Plakát
 • 1. června – 31. srpna Čtení na koupališti - nabídka vyřazených knih a časopisů pro návštěvníky koupaliště. Po dobu provozu koupaliště si mohou návštěvníci zdarma vypůjčit z regálu čtení a zpříjemnit si tak chvíle na koupališti.

 • SRPEN

 • 1. června – 31. srpna Čtení na koupališti - nabídka vyřazených knih a časopisů pro návštěvníky koupaliště. Po dobu provozu koupaliště si mohou návštěvníci zdarma vypůjčit z regálu čtení a zpříjemnit si tak chvíle na koupališti.

 • ZÁŘÍ

 • Pokračování 6. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích:
  1. kategorie: MŠ - 1. třída- Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 5. třída
  3. kategorie: 6.- 9. třída
  Plakát
 • V průběhu měsíce září - Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby – přihlášení místních a okolních základních škol do 15. ročníku projektu a předání deníčků žákům 2. tříd. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.
  Celé Česko čte dětem
  Celé Česko čte dětem

  Více na: https://www.celeceskoctedetem.cz/
 • 30. září - ukončení 6. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích: 1. kategorie: MŠ - 1. třída- Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 5. třída
  3. kategorie: 6.- 9. třída
 • V průběhu měsíce září – Podzimní literární a výtvarná dílnička – tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností-ježek s listy. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP

 • ŘÍJEN - TÝDEN KNIHOVEN

 • 3. října – pondělí Literární kavárna: „Pohleď na tento list lipový...“ Příjemnou atmosféru literární kavárny umocníme tentokrát setkáním s Miroslavem Tyršem a jeho přáteli. Osudy zakladatele Sokola, kritika, historika umění, estetika a univerzitního pedagoga posluchačům přiblíží Mgr. Eva Kopčilová. Spojeno s výstavou knih o tomto českém národním obrozenci německého původu.
  Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Tyrš
  Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K., vstupné 45 Kč s pohoštěním.
 • 5. října – středa Den otevřených dveří – prominutí registračních, upomínacích a rezervačních poplatků, ukázka kronik knihovny. Ukázky kouzelného čtení s elektronickou tužkou od Albi, která představuje jedinečný výukový systém. Zábavnou formou naučí děti spoustu nových věcí, od poznávání předmětů, barev, zvířat, zemí světa až po angličtinu. Interaktivní knížky plné informací jsou vhodné pro děti předškolního i školního věku; stačí se jen dotknout nějakého místa elektronickou tužkou a ozve se doprovodný text či hudba. Knížky s Albi tužkou patří mezi zajímavou formu vzdělávání, děti se dočkají nikdy nekončící zábavy, zajímavého způsobu učení, poznání a příjemného poslechu. Pokud čtenáři mají doma svoji vlastní Albi tužku, mohou si ihned vypůjčit z nabízených interaktivních knížek (seznam na webových stránkách knihovny).
 • 7. října – pátek exkurze mateřských, základních a středních škol do knihovny se samostatným vyhledáváním knih a plněním zadaných úkolů a s ukázkami Albi knížek.
 • 11. října – úterý – „Jak se dělá ZOO“ – autorské čtení a talk show PhDr. Petra Fejka, bývalého dlouholetého ředitele Zoo Praha. Dozvíte se zkušenosti a zážitky se zvířaty a lidmi kolem nich. Pořad kombinuje vyprávění, čtení z knihy a projekci unikátních fotografií, např. z dramatické doby povodní roku 2002, které pražskou zoo naplno zasáhly. Věříme, že setkání se světem zoologických zahrad a charismatickou osobností muže, který svou zoo dovedl mezi 10 nejlepších na světě, bude pro vás zajímavým obohacením. Pořad je zakončen autogramiádou a prodejem knihy Jak se dělá ZOO, která vyšla v loňském roce. Výjimečné čtení psané srdcem.
  Začátek v 17:30 hodin v Galerii Knížecí dům, vstupné 50,-Kč. (ve středu dopoledne pro školy)
  Více na: https://www.petrfejk.cz
 • 24. října – pondělí Slavnostní vyhodnocení 6. ročníku celoroční čtenářské soutěže:„Lovci perel.“ - Zapojeno 33 dětí v těchto kategoriích: I. kategorie: předškoláci a 1. třída, II. kategorie: 2.-5. třída, III. kategorie: 6.-9. třída. Ze zapojených čtenářů budou vybráni a odměněni ti nejlepší, všichni zúčastnění dostanou malou odměnu. Ve 14.30 hod. v městské knihovně, zveme všechny účastníky a jejich rodiče
 • V průběhu měsíce října a listopadu– Hanin kufřík-literárně-výtvarná beseda pro žáky 3.-7. třídy ZŠ. Co se skrývá pod slovem holocaust nebo genocida? Jak k tomu mohlo dojít? Historie stará desítky let. Má smysl se k ní dnes vracet? Hanin kufřík je skutečný příběh židovské dívky Hany Bradyové, pocházející z Nového města na Moravě. Stal se svědectvím hrůzné minulosti ale i nadějí pro budoucnost. Hana zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi.
  Povídání, předčítání, prezentace, úkoly- s cílem ukázat dětem hrůzy holocaustu. V rámci programu Člověk a jeho svět. Vhodné místo hodiny čtení, etické výchovy, prvouky, dějepisu apod. Délka cca 60-90 minut (pastelky, nůžky,1 tvrdý papír A4 na 2 žáky s sebou, spínací špendlík).

 • LISTOPAD

 • 1. listopadu – úterý Zahájení 7. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích:
  1. kategorie: MŠ - 1. třída - Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 5. třída
  3. kategorie: 6. - 9. třída
 • 11. listopadu – pátek Svět zrakově postižených - Den otevřených dveří TyfloCentra v rámci Dne nevidomých- seznámení s činností organizace pro zrakově postižené občany. Ukázky pomůcek usnadňujících zrakově postiženým lidem život, společenské hry, chůze s klapkami na očích a s bílou holí, ukázky knih v Braillově písmu, apod. Vhodné pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a zájemce z řad občanů. V prostorách Městské knihovny M.K.
  Více na www.tyflocentrum.cz
 • V průběhu měsíce listopadu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ – přihlášení žáků z místních a okolních základních škol do 15. ročníku projektu na pomoc rozvoji čtenářské gramotnosti a podpory další spolupráce knihovny se školou. Určeno pro 1. třídy základních škol. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě.
  Více na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka
 • V průběhu měsíce listopadu Literární a výtvarná dílnička o soužití dětí a prarodičů – čtení z knihy Ivony Březinové Lentilka pro dědu Edu, ve které autorka rozvíjí téma nemoci dědečka trpícího Alzheimerovou chorobou –pochopení nemocných starých lidí, soužití s prarodiči,… doplněné o rukodělnou činnost - postavička dědečka. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP
 • 26. listopadu – sobota: „ Pohádkové Vánoce v knihovně“ – 10:00 -13:00 čtení, promítání pohádek, skládání puzzle, pexeso, omalovánky, vymalovávání mandal, kvízy… to vše s vánoční tématikou. Přijďte si vybrat knížky a vánočně se naladit.