Znak Moravského Krumlova

Pobočky knihovny

Místní knihovna Rokytná

Moravský Krumlov knihovna Rokytná

www.knihovnarokytna.wz.cz
Adresa: Rokytná 1316, 672 01 Moravský Krumlov
Email: knihovnarokytna@seznam.cz
Provozní doba: pátek 16 – 17 hodin
Knihovnice: ing. Lenka Dobešová
Výpůjční doba : 1 měsíc
Registrační poplatek na rok: dospělí 10,- Kč
mládež do 15 let 10,- Kč
Upomínky: upomínka 20,- Kč

Knihovní řád MK Rokytná 2018 (dokument word)

Směrnice pro pobočky (dokument PDF)

Katalog knih Místní knihovny Rokytná:
https://baze.knihovnazn.cz/library/rokytna/

Statistika Místní knihovny Rokytná za rok 2022

Výpůjčky:

V roce 2022 se půjčilo celkem 144 knih a časopisů.
Dospělí čtenáři si vypůjčili 75 svazků, z toho 63 sv. beletrie a 12 sv. naučné literatury.
Děti do 15 let si půjčily celkem 52 svazků, z toho 42 sv. beletrie a 10 sv. naučné literatury.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 17 časopisů.

Čtenáři:

K 31. 12. 2022 bylo v knihovně zaregistrováno 21 stálých čtenářů, z toho 7 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 108 krát.
Počet čtenářů na Internetu: 8 čtenářů
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 8.574 čtenářů/rok

Knihovní fond:

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2021 1.716 knih
Přírůstek nových knih: 0 svazků
Úbytek knih: 0 svazků
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2022: 1.716 knih
tj. 1 376 ks beletrie a 340 ks naučné literatury.

Odebírané tituly časopisů: vyřazené časopisy z MěK M.K.

1 počítač pro čtenáře s připojením na Internet zdarma

Webové stránky knihovny: www.knihovnarokytna.wz.cz

Elektronický katalog knihovny k vyhledávání knih:
https://baze.knihovnazn.cz/library/rokytna/

Statistika, seznam knih z výměnného souboru a nové knihy za rok 2021
Statistika, seznam knih z výměnného souboru a nové knihy za rok 2020
Statistika, seznam knih z výměnného souboru a nové knihy za rok 2019
Statistika, seznam knih z výměnného souboru a nové knihy za rok 2018
Statistika, seznam knih z výměnného souboru a nové knihy za rok 2017
Statistika, seznam knih z výměnného souboru a nové knihy za rok 2016
Statistika, seznam knih z výměnného souboru a nové knihy za rok 2015
Statistika, seznam knih z výměnného souboru a nové knihy za rok 2014
Statistika, seznam knih z výměnného souboru a nové knihy za rok 2013
Statistika, seznam knih z výměnného souboru a nové knihy za rok 2012
Statistika, seznam knih z výměnného souboru a nové knihy za rok 2011
Statistika, seznam knih z výměnného souboru a nové knihy za rok 2010
Statistika, seznam knih z výměnného souboru a nové knihy za rok 2009
Statistika, seznam knih z výměnného souboru a nové knihy za rok 2008
Statistika, seznam knih z výměnného souboru a nové knihy za rok 2007

Moravský Krumlov knihovna Rokytná
Moravský Krumlov knihovna Rokytná
Moravský Krumlov knihovna Rokytná
Moravský Krumlov knihovna Rokytná
Moravský Krumlov knihovna Rokytná
Moravský Krumlov knihovna Rokytná
Moravský Krumlov knihovna Rokytná
Moravský Krumlov knihovna Rokytná
Moravský Krumlov knihovna Rokytná
Moravský Krumlov knihovna Rokytná
Moravský Krumlov knihovna Rokytná
Moravský Krumlov knihovna Rokytná
Moravský Krumlov knihovna Rokytná
Moravský Krumlov knihovna Rokytná

 

Místní knihovna Polánka

Činnost Místní knihovny Polánka je na dobu neurčitou pozastavena.
Půjčené knihy vraťte, prosím, knihovnici p. Čechové do prodejny jízdních kol - Polánka č. 1742 , příp. volejte na číslo 721 404 101.
Adresa: Polánka 1663, 672 01 Moravský Krumlov
Email: knihovnapolanka@seznam.cz
Provozní doba: pozastavena činnost, nepůjčuje se
Knihovnice: Dita Čechová
Výpůjční doba : 1 měsíc
Registrační poplatek na rok: dospělí 10,- Kč
mládež do 15 let 10,- Kč
Upomínky: upomínka 20,- Kč

Knihovní řád MK Polánka 2018 (dokument word)

Směrnice pro pobočky (soubor PDF)

Statistika Místní knihovny Polánka za rok 2020 – 2021

Výpůjčky:

V roce 2020 se půjčilo celkem 132 knih a časopisů.
Dospělí čtenáři si vypůjčili 95 svazků, z toho 85 sv. beletrie a 10 sv. naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily celkem 29 svazků, z toho 24 sv. beletrie a 5 sv. naučné literatury.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 8 časopisů.Čtenáři:

K 31. 5. 2020 bylo v knihovně zaregistrováno 11 stálých čtenářů, z toho 3 děti do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu 84x.
Počet čtenářů na Internetu: 3 čtenáři
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 2 503 čtenářůKnihovní fond:

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020   1 671 knih
Přírůstek nových knih: 0 svazků
Úbytek: 201 svazků
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2021   1 470 knih,
tj. 1 160 ks beletrie a 310 ks naučné literatury

Odebírané tituly časopisů: vyřazené časopisy z MěK M.K.

Webové stránky knihovny: www.knihovnapolanka.wz.cz

Statistika výpůjček, čtenářů, návštěvnosti a knihovního fondu odpovídá faktu, že tato pobočka Městské knihovny M. K., byla v provozu pouze do poloviny března, kdy z důvodu šíření viru Covid-19, byl vyhlášen nouzový stav a knihovny byly uzavřeny. V červnu už činnost knihovny nebyla obnovena z důvodu rekonstrukce budovy a přestavby na mateřskou školu. Provoz knihovny v Polánce byl pozastaven a hledají se nové prostory k jejímu umístění. Fond knihovny byl prozatím převezen do depozitu Městské knihovny M. K. Knihy byly protříděny, zastaralé a opotřebované publikace byly z fondu vyřazeny. Jakmile se najdou nové prostory pro umístění knih, bude činnost knihovny v Polánce znovu obnovena.

Statistika, seznam knih z výměnného fondu a knihy za rok 2020
Statistika, seznam knih z výměnného fondu a knihy za rok 2019
Statistika, seznam knih z výměnného fondu a knihy za rok 2018
Statistika, seznam knih z výměnného fondu a knihy za rok 2017
Statistika, seznam knih z výměnného fondu a knihy za rok 2016
Statistika, seznam knih z výměnného fondu a knihy za rok 2015
Statistika, seznam knih z výměnného fondu a knihy za rok 2014
Statistika, seznam knih z výměnného fondu a knihy za rok 2013
Statistika, seznam knih z výměnného fondu a knihy za rok 2012
Statistika, seznam knih z výměnného fondu a knihy za rok 2011
Statistika, seznam knih z výměnného fondu a knihy za rok 2010
Statistika, seznam knih z výměnného fondu a knihy za rok 2009
Statistika, seznam knih z výměnného fondu a knihy za rok 2008
Statistika, seznam knih z výměnného fondu a knihy za rok 2007