Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský

V průběhu prázdnin polední pauza od 11.30 hod. do 12.30 hod.
poledni-prestavka-prazdniny.doc

Knihovna 29.7. - 12.8. zavřena

Proběhlé akce a fotogalerie


Předupomínka - nová služba pro čtenáře

Městská knihovna Moravský Krumlov upozorňuje, že zavádí novou službu pro své čtenáře. Jedná se o e-mailové předupomenutí čtenáře, že se blíží konec výpůjční doby a že je zapotřebí zapůjčené dokumenty (knihy, časopisy, CD, DVD) vrátit. Čtenář, který nahlásí knihovně svůj e-mail, bude mít tuto předupomínku zdarma.

V době uzavření knihovny lze zapůjčené dokumenty vhodit i do boxu - schránky v 1. patře u dveří knihovny. Knihovnice zjistí, podle kódu v knize, jméno čtenáře, který knihy vrací a odepíše mu je z výpůjček.


Připravované akce Městské knihovny M.K. na II. pololetí roku 2019

ČERVENEC

 • Pokračování 3. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích:

  1. kategorie: MŠ - 1. třída - Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 5. třída
  3. kategorie: 6. - 9. třída

  Plakát (jpg): Lovci perel - 3. ročník        Seznam knih - perlorodek (XLS)

  Značení knih - perlorodek        Informace v knihách - perlorodkách

 • 1. června – 31. srpna Čtení na koupališti - nabídka vyřazených knih a časopisů pro návštěvníky koupaliště. Po dobu provozu koupaliště si mohou návštěvníci zdarma vypůjčit z regálu čtení a zpříjemnit si tak chvíle na koupališti.


SRPEN

 • 1. června – 31. srpna Čtení na koupališti - nabídka vyřazených knih a časopisů pro návštěvníky koupaliště. Po dobu provozu koupaliště si mohou návštěvníci zdarma vypůjčit z regálu čtení a zpříjemnit si tak chvíle na koupališti.


ZÁŘÍ

 • Celé Česko čte dětem V průběhu měsíce září - Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby – přihlášení místních a okolních základních škol do projektu a předání deníčků žákům 2. tříd. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

  Celé Česko čte dětem
  Více na http://www.celeceskoctedetem.cz/.


 • V průběhu měsíce září - Čtenářské pasy aneb Cesty za knihou – přihlášení místních a okolních základních škol do projektu a předání pasů žákům 3. tříd. Městská knihovna Moravský Krumlov připravila pro žáky třetích tříd místních základních škol deníčky nazvané Čtenářské pasy. Jde o nový projekt, který navazuje na předcházející projekty pro první a druhé třídy - Knihu pro prvňáčka a Školu naruby. Opět jde o podporu čtení doma v rodině i ve škole. Vzájemná spolupráce knihovny se školou umožní výběr vhodné četby i účast na akcích knihovny.

 • 2. září – 11. listopadu: „Jižní Morava čte.“ Projekt Moravské zemské knihovny v Brně „Jižní Morava čte“ startuje svůj čtvrtý ročník, jehož cílem je podpora čtenářství dětí a mládeže ve věku 4 - 15 let v Jihomoravském kraji prostřednictvím literární, literárně-výtvarné, výtvarné a audiovizuální soutěže, která probíhá od září do konce října, vyhodnocení pak v listopadu.
  Ve všech zapojených knihovnách Jihomoravského kraje včetně Městské knihovny Moravský Krumlov budou probíhat během podzimu akce na podporu čtení, besedy či autorská čtení se spisovateli. Tyto knihovny nominují své vítěze literární, literárně-výtvarné, výtvarné a audiovizuální soutěže, kteří postoupí do krajského kola jednotlivých kategorií, jejichž výsledky budou slavnostně vyhlášeny v první polovině prosince 2019 v Divadle Polárka a ve Hvězdárně a planetáriu Brno.

 • V průběhu září Maraton čtení – společné čtení v rámci projektu: „Jižní Morava čte“ - na podporu čtenářství (doprovodná akce k literární, výtvarné a audiovizuální soutěži. Čtení se uskuteční v městské knihovně od 13.30 hod. do 15 hodin, kde si navzájem budeme číst (knihovnice, děti, paní vychovatelky, rodiče, čtenáři, zastupitelé)

 • 30. září - ukončení 3. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon.
  Soutěžíme ve 3 kategoriích:
  1. kategorie: MŠ - 1. třída- Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 5. třída
  3. kategorie: 6.- 9. třída

 • V průběhu měsíce září – Podzimní literární a výtvarná dílnička – tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností-ježek s listy. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP


ŘÍJEN - TÝDEN KNIHOVEN

 • 7. října – pondělí Literární kavárna: „Pramen živé vody.“ Životní osudy Josefa Mylivečka - největšího mistra české hudby období pozdního baroka a klasicismu připomene posluchačům Mgr. Eva Kopčilová. Tento český hudební skladatel je nazývaný též Il divino boemo. Spojeno s výstavou knih o skladateli
  Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Mysliveček
  Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K., vstupné 45,-Kč s pohoštěním

 • 8. října – úterý – interaktivní besedy s autorským čtením spisovatelky Petry Dvořákové.
  I. beseda- Kluci a děvčata mezi slovy (pro 3.-5. třídu ZŠ). Beseda vychází z knihy Julie mezi slovy a autorka s dětmi probírá pojmy ze světa dospělých, které často pronikají do dětského světa. V průběhu besedy je čtení krátkých příběhů k pojmům jako je finanční gramotnost, rozvod, kyberšikana, ale i dentální hygiena nebo adopce atd. Následuje povídání tak, aby pojmy děti nejen správně chápaly, ale zvládly řešit i problémy, které v souvislosti s těmito pojmy mohou samy zažívat. Kniha Julie mezi slovy obdržela ocenění Zlatá stuha a Cenu učitelů.
  II. beseda- Nebezpečná anorexie (pro 6.-9. ZŠ). V rámci besedy se formou interaktivní hry děti snaží pomoci dívce, která trpí mentální anorexií. S využitím nejrůznějších pomůcek si ukazují, jaké důsledky může anorexie mít a děti získávají představu, jak se zachovat v případě, že se u někoho z jejich blízkých objeví příznaky poruch příjmu potravy. Knížecí dům – dopoledne.
  Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petra_Dvořáková

 • 9. října – středa Den otevřených dveří – prominutí registračních, upomínacích a rezervačních poplatků, ukázka kroniky knihovny

 • 10. října – čtvrtek – „Asií a Afrikou s báglem na zádech“ –cestopisné promítání cestovatelky Danky Šárkové o putování do Tanzanie, Etiopie, Jihoafrické republiky, Kambodžy, Thajska, Malajsie, Indie a Emirátů. Promítání fotografií nádherné přírody a exotických koutů světa. K její velké vášni patří cestování po vlastní ose. Nejzajímavější je pozorovat lidi, promluvit s nimi, pochovat děti… Jen tak poznává způsob života v té určité zemi. O tom pak vypráví a promítá fotky na besedách. Součástí besedy je i autorské čtení, diskuze se čtenáři a prodej knih autorky s 50% slevou spojený s autogramiádou. Dopoledne pro školy, v 17.30 hod. v knihovně pro veřejnost. Více na: https://www.dankasarkova.cz/

 • 11. října – pátek exkurze mateřských, základních a středních škol do knihovny se samostatným vyhledáváním knih a plněním zadaných úkolů

 • 21. října – pondělí Slavnostní vyhodnocení 3. ročníku celoroční čtenářské soutěže:„Lovci perel.“ - Zapojeno 65 dětí v těchto kategoriích: I. kategorie: předškoláci a 1. třída, II. kategorie: 2.-5. třída, III. kategorie: 6.-9. třída. Ze … zapojených čtenářů budou vybráni a odměněni ti nejlepší, všichni zúčastnění dostanou malou odměnu. Ve 14.30 hod. v městské knihovně, zveme všechny účastníky a jejich rodiče

 • V průběhu měsíce října – Literární a výtvarná dílnička na téma: Moravskokrumlovské pověsti Moravský Krumlov a jeho okolí –historie, památky, významné osobnosti s četbou z pověstí a rukodělnou činností- s výrobou erbu


LISTOPAD

 • 8. listopadu – pátek Svět zrakově postižených - Den otevřených dveří TyfloCentra v rámci Dne nevidomých - seznámení s činností organizace pro zrakově postižené občany. Ukázky pomůcek usnadňujících zrakově postiženým lidem život, společenské hry, chůze s klapkami na očích a s bílou holí, ukázky knih v Braillově písmu, apod. Vhodné pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a zájemce z řad občanů. V prostorách Městské knihovny M.K., Více na www.tyflocentrum.cz

 • 11. listopadu – pondělí Slavnostní vyhodnocení soutěže –projektu: „Jižní Morava čte.“ - Vyhodnocení literárních prací v kategoriích: 8-10 let a 11-15 let, literárně-výtvarných prací-komiksů, audiovizuálních prací-videí a výtvarných prací dětí od 4-7 let a předání odměn vítězům a zúčastněným dětem. Spolufinancováno Jihomoravským krajem, ve 14.30 hod. v městské knihovně.

 • 18. listopadu - pondělí : Předvánoční literární kavárna na téma: „Postavení žen v islámu, islám, politika vůči islámu v ČR, EU a ve světě" - přednáška Kláry Samkové. Jaké jsou rozdíly mezi islámským a neislámským právem? Jaká jsou rizika islámu a migrace? Je nutné vědět, kdo stojí za migrační vlnou? Proč „feministkám“ nevadí postavení žen v islámu? Účastníci besedy se dozví o pořádajícím spolku Éra žen, dále pak Klára Samková pohovoří o způsobech fungování islámského a neislámského (zejména českého a evropského) systému práva, jeho východiscích i důsledcích. Řeč bude i o migraci, především o zkreslených představách o běžném životě v evropských zemích, s jakými nejen afričtí a blízkovýchodní migranti směřují do Evropy. Následovat bude moderovaná diskuse. Součástí besedy je autogramiáda knih Kláry Samkové v rámci projektu „O islámu do knihoven“, jehož prostřednictvím se spolek snaží doplnit knižní fond veřejných knihoven o publikace informující o životě v islámských zemích varujících o rizicích islámu.
  Začátek ve 14 hodin a v 17.30 hod. v městské knihovně v rámci předvánoční kavárny s pohoštěním, vstupné 45,-Kč
  Více na: http://www.erazen.cz/verejne-besedy-ery-zen-zs

 • V průběhu měsíce listopadu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ – přihlášení žáků z místních a okolních základních škol do 12. ročníku projektu na pomoc rozvoji čtenářské gramotnosti a podpory další spolupráce knihovny se školou. Určeno pro 1. třídy základních škol. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě.
  Více na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsemctenar-knizka-pro-prvnacka

 • V průběhu měsíce listopadu Literární a výtvarná dílnička o soužití dětí a prarodičů – čtení z knihy Ivony Březinové Lentilka pro dědu Edu, ve které autorka rozvíjí téma nemoci dědečka trpícího Alzheimerovou chorobou –pochopení nemocných starých lidí, soužití s prarodiči,… doplněné o rukodělnou činnost - postavička dědečka. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP

 • 30. listopadu – sobota: „Pohádkové Vánoce Jiřího Žáčka v knihovně“ – 10:00 -13:00 promítání pohádek, skládání puzzle, vánoční pexeso, omalovánky s vánoční tématikou, vymalovávání mandal, Žáčkovy vánoční kvízy a luštěnky včetně čtení z Čertovské pohádky Jiřího Žáčka


PROSINEC

 • 3. – 6. prosince – Mikulášská výtvarná dílnička - tradice a zvyky tohoto období spojené s rukodělnou činností. Výroba masek, zápichů Mikuláše, anděla a čerta, luštění kvízů a mikulášské omalovánky.

 • 9. prosince – pondělí: „Jak se slaví Vánoce u nás i ve světě “ – prezentace o době adventu, o tradicích Vánoc a vánočních zvycích –poetické čtení doplněné recitací žáků ZŠ Klášterní, vystoupením tanečního souboru Krumlováček pod vedením p. uč. Hrubé, hudebního souboru Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové, s tradiční kávou a cukrovím. Začátek v 14,30 hod. na Domě s pečovatelskou službou, vstupné 30,-Kč

 • 1. – 20. prosince –Dárkové poukazy do knihovny - možnost zakoupení čtenářské legitimace pro rodinného příslušníka, kamaráda/dku/-vhodný vánoční dárek. Děti 60,-kč, dospělí 75,-Kč, senioři 50,-Kč/rok.

 • V průběhu měsíce prosince Vánoční literární a výtvarná dílnička na téma Advent – tradice a zvyky tohoto období spojené s předčítáním a rukodělnou činností-výroba betlému. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a projektu MAP