Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský

Proběhlé akce a fotogalerie


Předupomínka - nová služba pro čtenáře

Městská knihovna Moravský Krumlov upozorňuje, že zavádí novou službu pro své čtenáře. Jedná se o e-mailové předupomenutí čtenáře, že se blíží konec výpůjční doby a že je zapotřebí zapůjčené dokumenty (knihy, časopisy, CD, DVD) vrátit. Čtenář, který nahlásí knihovně svůj e-mail, bude mít tuto předupomínku zdarma.

V době uzavření knihovny lze zapůjčené dokumenty vhodit i do boxu - schránky v 1. patře u dveří knihovny. Knihovnice zjistí, podle kódu v knize, jméno čtenáře, který knihy vrací a odepíše mu je z výpůjček.


Připravované akce Městské knihovny M.K. na II. pololetí roku 2018

ŘÍJEN - TÝDEN KNIHOVEN

 • 1. září – 12. listopadu: „Jižní Morava čte.“ – Projekt Moravské zemské knihovny v Brně „Jižní Morava čte“ startuje svůj třetí ročník, jehož cílem je podpora čtenářství dětí a mládeže ve věku 4 - 15 let v Jihomoravském kraji prostřednictvím literární, literárně-výtvarné, výtvarné a audiovizuální soutěže, letos na téma: „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“, která probíhá od září do konce října 2018, vyhodnocení pak v listopadu.
  Ve všech zapojených knihovnách Jihomoravského kraje, včetně Městské knihovny Moravský Krumlov, budou probíhat během podzimu akce na podporu čtení, besedy či autorská čtení se spisovateli. Tyto knihovny nominují své vítěze literární, literárně-výtvarné, výtvarné a audiovizuální soutěže, kteří postoupí do krajského kola jednotlivých kategorií, jejichž výsledky budou slavnostně vyhlášeny v první polovině prosince 2018 v Divadle Polárka a ve Hvězdárně a planetáriu Brno. Celkem se v roce 2017 všech 228 akcí v zapojených knihovnách Jihomoravského kraje zúčastnilo 5574 dětí a 1635 dospělých.

  Plakát - Jižní Morava čte
  Plakát - Jižní Morava čte - literární soutěž
  Plakát - Jižní Morava čte - výstava knih s regionální tematikou
  Plakát - Jižní Morava čte - doprovodné akce

 • 22. října – pondělí: Slavnostní vyhodnocení celoroční čtenářské soutěže:„Lovci perel.“ - Zapojeno 74 dětí v těchto kategoriích: I. kategorie: předškoláci a 1. třída, II. kategorie: 2.-5. třída, III. kategorie: 6.-9. třída. Ze 74 zapojených čtenářů budou vybráni a odměněni ti nejlepší, všichni zúčastnění dostanou malou odměnu. Ve 14:30 hod. v městské knihovně, zveme všechny účastníky a jejich rodiče.

  Seznam knih perlorodek v knihovně
  Popis soutěže

  lovci-perel
  Plakát - vyhodnocení 22.10.2018 ve 14:30 hod.

 • V průběhu měsíce října: Podzimní literární a výtvarná dílnička
  – tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem.

 • V průběhu měsíce října:
  - prodej opotřebovaných knih, časopisů a Harlequinů,
  - exkurze škol do knihovny,
  - luštění obří tajenky s jazykolamy a skrývačkami autorů.

LISTOPAD

 • 9. listopadu – pátek: Svět zrakově postižených - Den otevřených dveří TyfloCentra v rámci Dne nevidomých - seznámení s činností organizace pro zrakově postižené občany. Ukázky pomůcek usnadňujících zrakově postiženým lidem život, společenské hry, chůze s klapkami na očích a s bílou holí, ukázky knih v Braillově písmu, apod. Vhodné pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a zájemce z řad občanů.
  Více na: www.tyflocentrum.cz
  V prostorách Městské knihovny M.K.

  Den otevřených dveří TyfloCentra

 • 12. listopadu – pondělí: Slavnostní vyhodnocení soutěže –projektu:„Jižní Morava čte.“ - Vyhodnocení literárních prací v kategoriích: 8-10 let a 11-15 let, literárně-výtvarných prací-komiksů, audiovizuálních prací-videí a výtvarných prací dětí od 4 - 7 let a předání odměn vítězům a zúčastněným dětem. Spolufinancováno Jihomoravským krajem, ve 14:30 hod. v městské knihovně.


PROSINEC

 • 1. prosince – sobota: „Pohádkové Vánoce v knihovně“ - 10:00 - 13:00 hod. promítání pohádek, skládání puzzle, vánoční pexeso, omalovánky s vánoční tématikou, vymalovávání mandal, vánoční kvízy. Od 13:00 - 14:00 hod. Maratón čtení - budeme si navzájem předčítat z pohádkových knih.

 • 1. – 6. prosince: Mikulášská výtvarná dílnička - tradice a zvyky tohoto období spojené s rukodělnou činností. Výroba masek, zápichů Mikuláše, anděla a čerta, luštění kvízů a mikulášské omalovánky.

 • 1. - 20. prosince: Dárkové poukazy do knihovny - možnost zakoupení čtenářské legitimace pro rodinného příslušníka, kamaráda/dku - vhodný vánoční dárek. Děti 60 Kč, dospělí 75 Kč, senioři 50 Kč/rok.

 • 3. prosince – pondělí: Méně známé a „nově objevené“ alternativně léčebné metody - přednáška Doc. RNDr. et MUDr. Bohuslava Hanuše. – Cílem činnosti v ordinaci Multispektrální terapie je vytvořit z ověřených (a v mnoha vyspělých zemích již alopaticko-lékařskými kolegy akceptovaných) alternativních léčebných metod provázaný terapeutický celek, který by co nejpřirozenějšími (převážně přírodními) metodami důkladně (a pokud možno trvale) vyléčil zdravotní problémy našich klientů, popřípadě doplnil či zkvalitnil léčbu a popřípadě poskytl perspektivní preventivní program, aby se - pokud možno - zabránilo dalšímu onemocnění. Vysvětlení metody multispektrální terapie, léčba, prevence. Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K. v rámci předvánoční kavárny s pohoštěním, v 17:30 hod. v Galerii, vstupné 50 Kč. Více na: www.multispektralni-terapie.cz/

 • 10. prosince – pondělí: „Vzpomínání na Vánoce“ - předvánoční poetické čtení spojené s recitací žáků ZŠ Klášterní, s vystoupením tanečního souboru Krumlováček pod vedením p. uč. Hrubé, hudebního souboru Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové a hudebním doprovodem sourozenců Záviškových, s tradiční kávou a vánočním cukrovím. Začátek v 14:30 hod. v Domě s pečovatelskou službou, vstupné 30 Kč.

 • V průběhu měsíce prosince: Vánoční literární a výtvarná dílnička na téma Advent – tradice a zvyky tohoto období spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem.