Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský

Proběhlé akce a fotogalerie


Předupomínka - nová služba pro čtenáře

Městská knihovna Moravský Krumlov upozorňuje, že zavádí novou službu pro své čtenáře. Jedná se o mailové předupomenutí čtenáře, že se blíží konec výpůjční doby a že je zapotřebí zapůjčené dokumenty (knihy, časopisy, CD, DVD) vrátit. Čtenář, který nahlásí knihovně svůj mail, bude mít tuto předupomínku zdarma.

V době uzavření knihovny lze zapůjčené dokumenty vhodit i do boxu -schránky v 1. patře u dveří knihovny. Knihovnice zjistí, podle kódu v knize, jméno čtenáře, který knihy vrací a odepíše mu je z výpůjček.


Připravované akce Městské knihovny M.K. na I. pololetí roku 2018

ÚNOR

 • Anketa SUK 2017
  1/ Která kniha vydaná v roce 2017 se ti nejvíce líbila?
  2/ Kde nejraději čtu a proč?
  Anketa pro děti a mládež do 15-ti let spojená s odměnou pro výherce. Anketní lístky k dispozici v oddělení pro děti a mládež, odpovědi na otázky odevzdávejte u výpůjčního pultu do 16. března. Více na
  http://www.npkk.cz/

  SUK


 • 9.–14. února – „Valentýnské tvoření v knihovně“ – Chcete si vyrobit valentýnské srdíčko pro někoho, koho máte rádi? Nebo se dozvědět, proč se slaví svátek sv. Valentýna? Přijďte od čtvrtku do úterý do knihovny od 11.30–do 16.30 hod. valentyn • 19. února - pondělí: „Izrael - země kontrastů“ - přednáška Mgr. Evy Grunové. Vyprávění s promítáním o splnění jednoho z cestovatelských snů. Vystudovaná historička a religionistka Eva Grunová z Petrovic popovídá o pocitech a zážitcích z loňské pouti po Svaté zemi. Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M. K., vstupné 25,- Kč
  SUK


 • „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ – přihlášení 105 žáků ze dvou místních a osmi okolních základních škol do 10. ročníku projektu na pomoc rozvoji čtenářské gramotnosti a podpory další spolupráce knihovny se školou. Určeno pro 1. třídy základních škol. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Více na
  http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/

 • Pokračování 2. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel.Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích: 1. kategorie: MŠ - 1. třída- Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 5. třída
  3. kategorie: 6.- 9. třída

  Plakát zahájení 2. ročníku


  lovci-perel

  seznam knih perlorodek v knihovně

 • V průběhu měsíce února a března – Masopust - literární a výtvarná dílnička. – tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ .

  dilna-masopust

  Dilna Masopust.doc

 • BŘEZEN - Měsíc knihy a čtenářů

 • 5. března – pondělí Literární kavárna: „Spočíváš na vavřínu.“ V jarní literární kavárně se tentokrát setkáme s prozaikem a hercem Josefem Kajetánem Tylem. Spolu s paní učitelkou Evou Kopčilovou si připomeneme jeho nesnadný umělecký osud a trpkou životní pouť. Vyprávění bude doplněno výstavou knih tohoto českého dramatika, novináře, spisovatele, divadelního kritika a překladatele.
  Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M. K., vstupné 45,- Kč s pohoštěním.
  Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kajetán_Tyl

  tyl

 • 14. března - středa Den otevřených dveří – prominutí registračních, upomínacích a rezervačních poplatků, ukázka kronik knihovny

  SUK

 • 20. března - úterý:„Bílá hora trochu jinak“ – přednáška Josefa Špidly s autorským čtením. Spisovatel Josef Špidla pohovoří o své poslední knize „Krvavý měsíc nad horou Liliavou“. V tomto historickém románu ze 17. století mapuje události doby předbělohorské, bělohorské a pobělohorské z pohledu moravského dějepisu. Líčí zde historická fakta týkající se i našeho regionu –letos uplyne 410 let od Ivančického sněmu a 400 let od stavovského povstání v Čechách. Přednášku doplní poslech hudby, reprodukce fotografií, prodej knihy a autogramiáda s kvízem o ceny
  Dopoledne přednáška pro GMK a SOŠ v Galerii, v 17.30 hod. v městské knihovně pro veřejnost, vstupné 45,- Kč
  Více na http://www.josefspidla.cz

  SUK

 • V průběhu měsíce března - Magnesia Litera –čtenářská anketa o nejlepší českou knihu vydanou v roce 2017. Určeno pro všechny věkové kategorie čtenářů. Seznam knih a hlasovací lístky k dispozici u výpůjčního pultu.
  Více na http://www.magnesia-litera.cz

 • V průběhu měsíce března - prodej opotřebovaných knih, časopisů a Harlequinů

  - exkurze mateřských škol do knihovny – seznámení se skřítkem Knihomůlkem

  - exkurze základních a středních škol do knihovny se zadaných úkolů

  - luštění obří tajenky v oddělení pro děti a mládež

 • 23. března - pátek Noc s Andersenem Patnácté nocování dětí v knihovně tentokrát na téma: „Za Rychlými šípy do knihovny.“ Hry a soutěže na téma skauting. Dobrodružná výprava do Stínadel, luštění zašifrovaných a tajných zpráv, orientace v lese, hledání pokladu, odvážná stezka, založení ohně- typy ohňů, druhy uzlů, čtení z knih s foglarovskou tématikou, vyrábění papírového totemu, luštění rébusů, skládání hlavolamů, to vše v kostýmech skautů.

  Noc-s-andersenem
  Přihláška

DUBEN

 • 3.–30. dubna – Nejkrásnější obálka knihy - výstava výtvarných prací dětí místních i okolních MŠ a žáků I. stupně ZŠ v rámci Mezinárodního dne dětské knihy a Světového dne knihy – v dětském oddělení

 • 9. dubna – pondělí: „Velikonoce na DPS “ - povelikonoční poetické čtení spojené s vystoupením tanečního souboru Krumlováček pod vedením p. uč. Hrubé nebo tanečního souboru pod vedením paní uč. Novákové, hudebního souboru Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové a hudebním doprovodem sourozenců Záviškových. Velikonoční pomlázka s tradiční kávou a buchtičkami. Začátek v 14,30 hod. na Domě s pečovatelskou službou, vstupné 30,-Kč s pohoštěním

 • V průběhu měsíce dubna – Astrid Lindgrenová a její Pipi Dlouhá punčocha – literárně-výtvarná dílnička. První prezentace přiblíží dětem život a dílo slavné švédské spisovatelky včetně jejího nejznámějšího díla. Ve druhé prezentaci se žáci dovědí spoustu zajímavostí o autorčině rodné zemi. Spojené s předčítáním, kvízy a výtvarnou činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem

KVĚTEN

 • V průběhu měsíce května – Literární a výtvarná dílnička na téma Šikana – Žáci se seznámí s knížkou Ivony Březinové: Útěk Kryšpína N., která pojednává o dětské šikaně. Počítačová prezentace doplněná o předčítání a rukodělnou činnost - žáci si vyrobí kruh přátelství. Vhodné pro žáky 3. – 5. třídy ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem

ČERVEN

 • 1. června – 31. srpna Čtení na koupališti - nabídka vyřazených knih a časopisů pro návštěvníky koupaliště. Po dobu provozu koupaliště si mohou návštěvníci zdarma vypůjčit z regálu čtení a zpříjemnit si tak chvíle na koupališti.

 • 4. června - pondělí Čtenářské pasy aneb Cesty za knihou – vyhodnocení projektu a deníčků a vyhlášení nejlepších čtenářů 3. tříd základních škol. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov.
  Více na: http://www.knihovnamk.cz/index.php?filex=2011/ctenarske-pasy-aneb-cesty-za-knihou.php

 • 11. a 12. června –pondělí a úterý Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka - slavnostní pasování 105 malých čtenářů a předání knihy Bráchova bota spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové žákům 1. tříd z osmi okolních a dvou.
  Více na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka • 11. června - pondělí Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby – vyhodnocení projektu a vyhlášení nejlepších čtenářů 2. tříd z okolních a místních základních škol. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

  cesko-cte-detem cesko-cte-detem_2

  Do projektu je zapojeno celkem 73 žáků druhých tříd místních i okolních ZŠ:
  ZŠ Bohutice
  ZŠ Jezeřany-Maršovice
  ZŠ Jiřice u Miroslavi
  ZŠ Lesonice
  ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická
  ZŠ Olbramovice
  ZŠ Rybníky
  ZŠ Olbramovice
  ZŠ Rybníky
  ZŠ Suchohrdly u Miroslavi

  ZŠ Vedrovice

  Více na http://www.celeceskoctedetem.cz/
 • V červnu - "Jak vzniká knížka" - interaktivní pořad s autorským čtením spisovatelky Petry Braunové. - Ve fondu knihovny přes 30 knih této autorky píšící pro děti, mládež i dospělé. Kniha Ema a kouzelná kniha vyhrála hned tři ceny. 1. místo za nejlepší knihu roku v anketě SUK 2010 v kategorii dětí, 2. místo v téže anketě v kategorii knihovníků a výroční cenu Albatrosu. Galerie Knížecí dům – dopoledne, vhodné pro I. stupeň ZŠ. Ve spolupráci s muzeem Vedrovice v rámci projektu.

  Více na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka http://www.petrabraunova.cz/

 • Připravované akce Městské knihovny M.K. na II. pololetí roku 2018

  Více na : zde.