Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský

Proběhlé akce a fotogalerie


Předupomínka - nová služba pro čtenáře

Městská knihovna Moravský Krumlov upozorňuje, že zavádí novou službu pro své čtenáře. Jedná se o mailové předupomenutí čtenáře, že se blíží konec výpůjční doby a že je zapotřebí zapůjčené dokumenty (knihy, časopisy, CD, DVD) vrátit. Čtenář, který nahlásí knihovně svůj mail, bude mít tuto předupomínku zdarma.

V době uzavření knihovny lze zapůjčené dokumenty vhodit i do boxu -schránky v 1. patře u dveří knihovny. Knihovnice zjistí, podle kódu v knize, jméno čtenáře, který knihy vrací a odepíše mu je z výpůjček.


Připravované akce Městské knihovny M.K. na I. pololetí roku 2018

KVĚTEN

 • V průběhu měsíce května – Astrid Lindgrenová a její Pipi Dlouhá punčocha – literárně-výtvarná dílnička. První prezentace přiblíží dětem život a dílo slavné švédské spisovatelky včetně jejího nejznámějšího díla. Ve druhé prezentaci se žáci dovědí spoustu zajímavostí o autorčině rodné zemi. Spojené s předčítáním, kvízy a výtvarnou činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem
 • Pokračování 2. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích: 1. kategorie: MŠ - 1. třída- Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 5. třída
  3. kategorie: 6.- 9. třída

  Plakát zahájení 2. ročníku


  lovci-perel

  seznam knih perlorodek v knihovně

 • V průběhu měsíce května – Literární a výtvarná dílnička na téma Šikana – Žáci se seznámí s knížkou Ivony Březinové: Útěk Kryšpína N., která pojednává o dětské šikaně. Počítačová prezentace doplněná o předčítání a rukodělnou činnost - žáci si vyrobí kruh přátelství. Vhodné pro žáky 3. – 5. třídy ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem

ČERVEN

 • 1. června – 31. srpna Čtení na koupališti - nabídka vyřazených knih a časopisů pro návštěvníky koupaliště. Po dobu provozu koupaliště si mohou návštěvníci zdarma vypůjčit z regálu čtení a zpříjemnit si tak chvíle na koupališti.

 • 4. června - pondělí Čtenářské pasy aneb Cesty za knihou – vyhodnocení projektu a deníčků a vyhlášení nejlepších čtenářů 3. tříd základních škol. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov.
  Více na: http://www.knihovnamk.cz/index.php?filex=2011/ctenarske-pasy-aneb-cesty-za-knihou.php

 • 11. a 12. června –pondělí a úterý Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka - slavnostní pasování 128 malých čtenářů a předání knihy Bráchova bota spisovatelky Evelýny Koubovéa ilustrátorky Radomíry Kielbergerové žákům 1. tříd z devíti okolních a dvou místních základních škol.
  Více na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka • 11. června - pondělí Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby – vyhodnocení projektu a vyhlášení nejlepších čtenářů 2. tříd z okolních a místních základních škol. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

  cesko-cte-detem cesko-cte-detem_2

  Do projektu je zapojeno celkem 73 žáků druhých tříd místních i okolních ZŠ:
  ZŠ Bohutice
  ZŠ Jezeřany-Maršovice
  ZŠ Jiřice u Miroslavi
  ZŠ Lesonice
  ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická
  ZŠ Olbramovice
  ZŠ Rybníky
  ZŠ Olbramovice
  ZŠ Rybníky
  ZŠ Suchohrdly u Miroslavi

  ZŠ Vedrovice

  Více na http://www.celeceskoctedetem.cz/
 • V červnu - "Jak vzniká knížka" - interaktivní pořad s autorským čtením spisovatelky Petry Braunové. - Ve fondu knihovny přes 30 knih této autorky píšící pro děti, mládež i dospělé. Kniha Ema a kouzelná kniha vyhrála hned tři ceny. 1. místo za nejlepší knihu roku v anketě SUK 2010 v kategorii dětí, 2. místo v téže anketě v kategorii knihovníků a výroční cenu Albatrosu. Galerie Knížecí dům – dopoledne, vhodné pro I. stupeň ZŠ. Ve spolupráci s muzeem Vedrovice v rámci projektu.

  Více na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka http://www.petrabraunova.cz/

 • Připravované akce Městské knihovny M.K. na II. pololetí roku 2018

  Více na : zde.