Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský


Ocenění Knihovny

Milí čtenáři, příznivci knihovny, blíží se konec roku a s ním nastává i čas hodnocení. S radostí vám sdělujeme, že 14. listopadu proběhlo v Moravské zemské knihovně v Brně slavnostní vyhlášení nejlepších knihoven Jihomoravského kraje. Naše Městská knihovna M.K. získala toto ocenění jako Komunitní knihovna v kategorii profesionálních knihoven Jihomoravského kraje v obcích od 5000 do 10 000 obyvatel. Máme z toho velkou radost a děkujeme za podporu vám čtenářům i svému zřizovateli - městu M.K. a poděkování patří i všem sponzorům, kteří nám zachovávají svou přízeň.
Připravované akce Městské knihovny M.K. na II. pololetí roku 2019

PROSINEC

  • 3. prosince– 31. ledna 2020 – „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“ - výstava výtvarných prací dětí z místních MŠ, literárně-výtvarných prací žáků I. st. ZŠ, literárních prací žáků II. st. ZŠ a studentů víceletého gymnázia v rámci projektu Jižní Morava čte -56 soutěžních prací –ve vitrínách Městského úřadu M.K.
  • 3. – 6. prosince – Mikulášská výtvarná dílnička - tradice a zvyky tohoto období spojené s rukodělnou činností. Výroba masek, zápichů Mikuláše, anděla a čerta, luštění kvízů a mikulášské omalovánky.

  • 9. prosince – pondělí: „Jak se slaví Vánoce u nás i ve světě “ – prezentace o době adventu, o tradicích Vánoc a vánočních zvycích. Poetické čtení s hudebním doprovodem p. uč. Alice Burianové, na úvod doplněné recitací žáků ZŠ Klášterní, vystoupením tanečního souboru Krumlováček pod vedením p. uč. Hrubé a hudebního souboru Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové, s tradiční kávou a cukrovím. Začátek v 14,30 hod. na Domě s pečovatelskou službou, vstupné 30,-Kč

  • 1. – 20. prosince –Dárkové poukazy do knihovny - možnost zakoupení čtenářské legitimace pro rodinného příslušníka, kamaráda/dku/-vhodný vánoční dárek. Děti 60,-kč, dospělí 75,-Kč, senioři 50,-Kč/rok.

  • V průběhu měsíce prosince Vánoční literární a výtvarná dílnička na téma Advent – tradice a zvyky tohoto období spojené s předčítáním a rukodělnou činností-výroba betlému. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a projektu MAP