Znak Moravského Krumlova

Vážení čtenáři, uživatelé služeb knihovny,
Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ SE DO ODVOLÁNÍ MĚNÍ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY:
otevřeno úterý - pátek 9:30 - 10:45, 11:30 - 16:30 hodin.

Nebude možno využívat počítačové služby-internet.
Dobu pobytu v knihovně omezte na nezbytné minimum- vracení a půjčení knih.
Knihy na vrácení dávejte do připravené krabice u vchodu do knihovny-půjdou na 5 dní do karantény. Poté budou teprve knihy odečteny z vašich výpůjček.
Pobočka Místní knihovny Rokytná je od června otevřena každý pátek od 16-17 hodin.
Činnost Místní knihovny Polánka je na dobu neurčitou pozastavena. Půjčené knihy vraťte, prosím, do konce června knihovnici p. Čechové do prodejny jízdních kol - Polánka č. 1742 , příp. volejte na číslo 721 404 101.
Dodržujte, PROSÍM, bezpečnostní opatření - používání desinfekčních prostředků - dezinfekce rukou, která je pro Vás připravena u vstupu do knihovny.
Ujišťujeme Vás, že se budeme snažit vyjít vstříc všem čtenářským požadavkům. Tento stav platí až do odvolání, o případné změně Vás budeme včas informovat.
Prosíme tedy o ohleduplnost a pochopení. DĚKUJEME :-)
TĚŠÍ SE NA VÁS
VAŠE KNIHOVNA


Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský


Ocenění Knihovny

Slavnostní vyhlášení nejlepších knihoven Jihomoravského kraje.PŘIPRAVOVANÉ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA II. POLOLETÍ ROKU 2020

  ZÁŘÍ

 • Pokračování 4. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích:

  1. kategorie: MŠ - 1. třída - Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 5. třída
  3. kategorie: 6. - 9. třída

  Seznam knih - perlorodek (XLS)

 • V průběhu měsíce září - Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby – přihlášení místních a okolních základních škol do projektu a předání deníčků žákům 2. tříd.Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Deníčky vletošním školním roce dostanou žáci zdarma vrámci projektu Celé Česko čte dětem.

  Celé Česko čte dětem
  Celé Česko čte dětem
 • 14. a 15. září – pondělí a úterý Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka - slavnostní pasování malých čtenářů a předání knihy Katka a klokan ze šuplíku spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Poprové žákům 1. tříd z dvanácti okolních a dvou místních základních škol zúčastněným v rámci 11. ročníku projektu Knížka pro prvňáčka a projektu MAP II. Více na:
  http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka
  Do projektu je zapojeno celkem 141 žáků prvních tříd místních i okolních ZŠ:

  ZŠ Bohutice
  ZŠ Dolní Dubňany
  ZŠ Hostěradice
  ZŠ Jezeřany-Maršovice
  ZŠ Jiřice u Miroslavi
  ZŠ Lesonice
  ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická
  ZŠ Moravský Krumlov, Klášterní
  ZŠ Olbramovice
  ZŠ Rybníky
  ZŠ Skalice
  ZŠ Suchohrdly u Miroslavi
  ZŠ Tavíkovice
  ZŠ Vémyslice
 • 14. - 15. září - pondělí Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby – vyhodnocení projektu a vyhlášení nejlepších čtenářů 2. tříd z devíti okolních a místních základních škol. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.
  Do projektu je zapojeno celkem 80 žáků druhých tříd místních i okolních ZŠ:

  ZŠ Bohutice
  ZŠ Hostěradice
  ZŠ Jezeřany-Maršovice
  ZŠ Lesonice
  ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická
  ZŠ Olbramovice
  ZŠ Skalice
  ZŠ Suchohrdly u Miroslavi
  ZŠ Vlasatice
  Celé Česko čte dětem
  Celé Česko čte dětem
 • 30. září - ukončení 4. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích: 1. kategorie: MŠ - 1. třída- Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 5. třída, 3. kategorie: 6.- 9. třída
 • V průběhu měsíce září – Podzimní literární a výtvarná dílnička – tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností-ježek s listy. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP II

 • ŘÍJEN - TÝDEN KNIHOVEN

 • 5. října – pondělí Literární kavárna Tajemství mateřštiny. Životní osudy Josefa Dobrovského, Josefa Jungmanna a bratrů Preslových, kteří zásadním způsobem ovlivnili vývoj a úroveň českého jazyka, připomene posluchačům Mgr. Eva Kopčilová. Spojeno s výstavou knih o těchto osobnostech.
  Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef-Dobrovský,     https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Jungmann
  Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K., vstupné 45,-Kč s pohoštěním

  Literární kavárna Tajemství mateřštiny
 • 6. října – úterý – Českoslovenští letci v RAF - beseda PhDr. Daniela Švece. Letecký historik se zabývá osudy letců z Plzeňského a Karlovarského kraje za 2. světové války v řadách britské Royal Air Force (RAF). Pořádá řadu besed, na kterých předvádí mnoho artefaktů z válečného období a to v uniformě (battledressu) kapitána RAF, ve kterých nastupovali piloti do kabin svých strojů. S řadou pamětníků se také setkal osobně, ať to byl František Fajtl nebo generál František Peřina. V loňském roce vydal knihu osudů dvacítky letců z Karlovarska, kteří bojovali v řadách RAF. Zájemci např. poznají osudy šéflékaře 313. stíhací perutě, který jako lodní lékař přeplul polovinu světa nebo jednoho z letců, který byl během bojové mise sestřelen a až do konce války vězněn. Trocha historie, trocha humoru, dojemné chvíle, hrdinství, utrpení.
  Více na: https://danielsvecraf.webnode.cz/
  Začátek v 17.30 hod. v Galerii pro veřejnost (6. 10. pro II st. ZŠ, 7. 10. pro GMK a SOŠ dopoledne)

  Českoslovenští letci v RAF
 • 7. října – středa Den otevřených dveří – prominutí registračních, upomínacích a rezervačních poplatků, ukázka kro niky knihovny

  Den otevřených dveří
 • 8. října – čtvrtek Jak se dělá kniha - interaktivní pořad Jindřicha Pachty- pro I. stupeň ZŠ o tom, jak vlastně vzniká kniha a ilustrace v ní- písmo, papír, sazba, grafika, vazba a jak se knihy vydávají, dopoledne v Galerii
  Více na: http://www.nakladatellynx.pachta.eu
 • 9. října – pátek exkurze mateřských, základních a středních škol do knihovny se samostatným vyhledáváním knih a plněním zadaných úkolů.
 • V průběhu měsíce října a listopadu– Hanin kufřík-literárně-výtvarná beseda pro žáky 3.-7. třídy ZŠ. Co se skrývá pod slovem holocaust nebo genocida? Jak k tomu mohlo dojít? Historie stará desítky let. Má smysl se k ní dnes vracet? Hanin kufříkje skutečný příběh židovské dívky Hany Bradyové, pocházející z Nového města na Moravě. Stal se svědectvím hrůzné minulosti ale i nadějí pro budoucnost.Hana zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi.
  Povídání, předčítání, prezentace, úkoly- s cílem ukázat dětem hrůzy holocaustu. V rámci programu Člověk a jeho svět. Vhodné místo hodiny čtení, etické výchovy, prvouky, dějepisu apod. Délka cca 60-90 minut (pastelky, nůžky,1 tvrdý papír A4 na 2 žáky s sebou, spínací špendlík).

 • LISTOPAD

 • 2. listopadu – pondělí Slavnostní vyhodnocení 4. ročníku celoroční čtenářské soutěže Lovci perel Zapojeno přes 70 dětí v těchto kategoriích: I. kategorie: předškoláci a 1. třída, II. kategorie: 2.-5. třída, III. kategorie: 6.-9. třída. Ze zapojených čtenářů budou vybráni a odměněni ti nejlepší, všichni zúčastnění dostanou malou odměnu. Ve 14.30 hod. v městské knihovně, zveme všechny účastníky a jejich rodiče.
 • 6. listopadu – pátek Svět zrakově postižených - Den otevřených dveří TyfloCentra v rámci Dne nevidomých - seznámení s činností organizace pro zrakově postižené občany. Ukázky pomůcek usnadňujících zrakově postiženým lidem život, společenské hry, chůze s klapkami na očích a s bílou holí, ukázky knih v Braillově písmu, apod. Vhodné pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a zájemce z řad občanů. V prostorách Městské knihovny M.K., Více na www.tyflocentrum.cz.
 • 23. listopadu - pondělí Proměny partnerských vztahů aneb Domácí násilí na mužích? - autorské čtení Jiřího Štágla v rámci předvánoční literární kavárny. Částečně autobiografický příběh muže, který svůj život zasvětil rodině. Když se z prostých poměrů stal majitelem prosperující ekofarmy, obvinila ho jednoho dne manželka z domácího násilí. Šok, který prožil a naprosto změnil jeho život, je ústředním tématem knihy Jiří. Čtenáři se tak odkrývá vědomí toho, že kde je naprostá důvěra, může dojít k největší zradě. Začátek ve 14 hodin v městské knihovně s pohoštěním, vstupné 20,-Kč.
 • V průběhu měsíce listopadu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka – přihlášení žáků z místních a okolních základních škol do 13. ročníku projektu na pomoc rozvoji čtenářské gramotnosti a podpory další spolupráce knihovny se školou. Určeno pro 1. třídy základních škol. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě.
  Více na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka
 • V průběhu měsíce listopadu Literární a výtvarná dílnička o soužití dětí a prarodičů – čtení z knihy Ivony Březinové Lentilka pro dědu Edu, ve které autorka rozvíjí téma nemoci dědečka trpícího Alzheimerovou chorobou –pochopení nemocných starých lidí, soužití s prarodiči,… doplněné o rukodělnou činnost - postavička dědečka. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP II
 • 28. listopadu – sobota Pohádkové Vánoce v knihovně – 10:00 -14:00 promítání pohádek, skládání puzzle a pexesa, omalovánky, vymalovávání mandal, kvízy a luštěnky včetně čtení z knih s vánoční tématikou

 • PROSINEC

 • 1. prosince -31. ledna – Tajemství knihovny - výstava výtvarných a literárních prací a volné tvorby dětí z místních MŠ, žáků I. a II. st. ZŠ, studentů víceletého gymnázia v rámci projektu Jižní Morava čte -68 soutěžních prací ve vitrínách 1. patra MěÚ M.K.
 • 1. – 4. prosince – Mikulášská výtvarná dílnička - tradice a zvyky tohoto období spojené s rukodělnou činností. Výroba masek, zápichů Mikuláše, anděla a čerta, luštění kvízů a mikulášské omalovánky.
 • 14. prosince – pondělí - „Těšíme se na Vánoce“ – předvánoční poetické čtení na DPS spojené s recitací žáků ZŠ Klášterní, s vystoupením tanečního souboru Krumlováček pod vedením p. uč. Hrubé, hudebního souboru Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové a p. uč. Mandátové. Nebudou chybět ani koledy s hudebním doprovodem p. Burianové.
  Začátek ve 14.30 hodin v Domě s pečovatelskou službou, vstupné 30,-Kč, dárek a pohoštění v ceně vstupného.
 • 15. prosince – úterý - Můj africký příběh - cestopisné promítání cestovatelky a spisovatelky Hany Hindrákové. Cestovatelka, spisovatelka a bývalá dobrovolnice Hana Hindráková si Keňu zamilovala natolik, že se tam stále vrací. Přijďte si poslechnout, co ji přivedlo do Afriky a jak se od dobrovolnictví dostala k psaní románů z afrického prostředí. Její poutavé vyprávění o Keni je doplněné fotografiemi a videem. Součástí besedy je prodej originálních afrických šperků, které vyráběly ženy v nairobských chudinských čtvrtích. V městské knihovně v 17.30 hodin, vstupné 45,-Kč. Více na: www.hindrakova.cz
 • 1. – 18. prosince –Dárkové poukazy do knihovny - možnost zakoupení čtenářské legitimace pro rodinného příslušníka, kamaráda/dku/-vhodný vánoční dárek. Děti 60,-kč, dospělí 75,-Kč, senioři 50,-Kč/rok.
 • V průběhu měsíce prosince Vánoční literární a výtvarná dílnička na téma Advent – tradice a zvyky tohoto období spojené s předčítáním a rukodělnou činností-výroba betlému. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a projektu MAP II