Znak Moravského Krumlova

Vážení čtenáři, uživatelé služeb knihovny,
od ÚTERÝ 5. KVĚTNA 2020 JE KNIHOVNA ZNOVU OTEVŘENA.
Knihovna je otevřena v běžných výpůjčních hodinách.
DOBA OD 10:30 - 12:00 HOD. JE VYHRAZENA PRO ČTENÁŘE VE VĚKU 60+.
Počet osob je omezen na max. 10 osob.
Nebude možno využívat počítačové služby-internet.
Dobu pobytu v knihovně omezte na nezbytné minimum- vracení a půjčení knih.
Knihy na vrácení dávejte do připravené krabice u vchodu do knihovny-půjdou na 5 dní do karantény. Poté budou teprve knihy odečteny z vašich výpůjček.
Čtenáře ubezpečujeme, že výpůjčky jsou prodloužené do konce května, nehrozí vymáhání upomínek.
Pobočky městské knihovny zatím zůstávají do odvolání uzavřeny.
Dodržujte, PROSÍM, bezpečnostní nařízení - vstup do knihovny pouze s rouškou, případně rukavicemi, dodržování bezpečné vzdálenosti (2m), používání desinfekčních prostředků - dezinfekce rukou, která pro Vás bude připravena u vstupu do knihovny.
Ujišťujeme Vás, že se budeme snažit vyjít vstříc všem čtenářským požadavkům. Tento stav platí až do odvolání, o případné změně Vás budeme včas informovat.
Prosíme tedy o ohleduplnost a pochopení. DĚKUJEME :-)
TĚŠÍ SE NA VÁS
VAŠE KNIHOVNA


Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský


Ocenění Knihovny

Slavnostní vyhlášení nejlepších knihoven Jihomoravského kraje.PŘIPRAVOVANÉ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA I. POLOLETÍ ROKU 2020

  ČERVEN

 • 1. června – 31. srpna Čtení na koupališti - nabídka vyřazených knih a časopisů pro návštěvníky koupaliště. Po dobu provozu koupaliště si mohou návštěvníci zdarma vypůjčit z regálu čtení a zpříjemnit si tak chvíle na koupališti.
 • 15. a 16. června –pondělí a úterý Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka - slavnostní pasování malých čtenářů a předání knihy Katka a klokan ze šuplíku spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Poprové žákům 1. tříd z dvanácti okolních a dvou místních základních škol zúčastněným v rámci 11. ročníku projektu Knížka pro prvňáčka a projektu MAP II. Více na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka
  Do projektu je zapojeno celkem 141 žáků prvních tříd místních i okolních ZŠ:

  ZŠ Bohutice
  ZŠ Dolní Dubňany
  ZŠ Hostěradice
  ZŠ Jezeřany-Maršovice
  ZŠ Jiřice u Miroslavi
  ZŠ Lesonice
  ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická
  ZŠ Moravský Krumlov, Klášterní
  ZŠ Olbramovice
  ZŠ Rybníky
  ZŠ Skalice
  ZŠ Suchohrdly u Miroslavi
  ZŠ Tavíkovice
  ZŠ Vémyslice
  Celé Česko čte dětem
 • 15. června - pondělí Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby – vyhodnocení projektu a vyhlášení nejlepších čtenářů 2. tříd z devíti okolních a místních základních škol. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.
  Do projektu je zapojeno celkem 80 žáků druhých tříd místních i okolních ZŠ:

  ZŠ Bohutice
  ZŠ Hostěradice
  ZŠ Jezeřany-Maršovice
  ZŠ Lesonice
  ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická
  ZŠ Olbramovice
  ZŠ Skalice
  ZŠ Suchohrdly u Miroslavi
  ZŠ Vlasatice
  Celé Česko čte dětem
  Celé Česko čte dětem
 • V průběhu měsíce června – Literární a výtvarná dílnička na téma Přátelství. Žáci se seznámí s hodnotou mezilidských vztahů a přátelství. V rámci výukového programu Člověk a jeho svět spojené s předčítáním a rukodělnou činností - žáci si vyrobí proplétané srdíčko. Vhodné pro žáky 3. – 5. třídy ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP II
  Více na http://www.celeceskoctedetem.cz/
 • V průběhu měsíce června – Literární a výtvarná dílnička na téma Moravskokrumlovské pověsti. Moravský Krumlov a jeho okolí v pověstech. V rámci programu Člověk a jeho svět. Vhodné místo hodiny čtení, etické výchovy, prvouky, výtvarné výchovy, apod. Předčítání, spolupráce a výtvarná činnost, na závěr si děti vyrobí erb (pastelky, nůžky a 1 tvrdý papír A4 s sebou). Vhodné pro žáky 3. – 5. třídy ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP II