Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský


Ocenění Knihovny

Milí čtenáři, příznivci knihovny, blíží se konec roku a s ním nastává i čas hodnocení. S radostí vám sdělujeme, že 14. listopadu proběhlo v Moravské zemské knihovně v Brně slavnostní vyhlášení nejlepších knihoven Jihomoravského kraje. Naše Městská knihovna M.K. získala toto ocenění jako Komunitní knihovna v kategorii profesionálních knihoven Jihomoravského kraje v obcích od 5000 do 10 000 obyvatel. Máme z toho velkou radost a děkujeme za podporu vám čtenářům i svému zřizovateli - městu M.K. a poděkování patří i všem sponzorům, kteří nám zachovávají svou přízeň.Připravované akce Městské knihovny M.K. rok 2020

 • 24. února Eva Grunová- cestopisná beseda Santiago de Compostela ve 14 hod. v Měk
 • 2. března Eva Kopčilová Literární kavárna Max Švabinský—Vlastní podobizna
 • 11. března Den ot. dveří
 • 17. března 2x cestopisné promítání Hany Hindrákové-dopoledne pro ZŠ Ivančickou II. st. –na škole, navečer v knihovně
 • 18. března 3x cestopisné promítání Hany Hindrákové-dopoledne pro ZŠ Klášterní II. st., SOŠ, GMK –v Galerii
 • 19. března 2x interaktivní pořad Adolfa dudka -pro I. st. ZŠ-v Galerii
 • 3. dubna Noc s Andersenem na téma Harry Potter
 • V průběhu března nebo dubna pořad se Z. Junákem ve spolupráci s Čs. rozhlasem Brno-v Galerii
 • 5. října Literární kavárna p. Evy KopčiLové –Tajemství mateřštiny
 • 6. října 3x beseda p. Daniela Švece o čsl. letcích RAF-pro II. st. ZŠ Klášt a Ivančická - dopoledne i navečer pro veřejnost v Galerii
 • 7. října 2x beseda p. Daniela Švece o čsl. letcích RAF-pro SOŠ a GMK - dopoledne v Galerii
 • 8. října 2x interaktivní pořad -J. Plachta-Jak se dělá kniha- pro I. st. ZŠ Iv. a Klášterní -dopoledne v Galerii
 • 9. října Den ot. dveří v knihovně
 • 6. listopadu Den ot. dveří Tyflocentra v knihovně
 • 23. listopadu autorské čtení Jiřího Štágla –Domácí násilí na mužích-v MěK
 • 7. prosince Knihy mého dětství –vánoční LK
 • 14. prosince Knihy mého dětství –vánoční LK na DPS