Znak Moravského Krumlova

Mateřské školy v knihovně

V průběhu měsíce března a dubna přicházely paní učitelky s dětmi z mateřských škol do knihovny na exkurze. Malé školáčky - berušky, včelky, sluníčka, motýlky a broučky z MŠ Husova, Palackého, Vedrovic a Rakšic přivítal oblíbený skřítek Knihomůlek, který je seznámil s tím, k čemu vlastně knihovna slouží a jak to v ní vlastně vypadá. Děti si prohlédly interaktivní knížky Otvírej a objevuj, Podívej se pod okénko, Prstem po malované cestě, Bezpečně na ulici, Tlač, táhni a posouvej, Zatáhni a uvidíš, Svět v pohybu, Veselé kolečko, Tajné skrýše. Nejvíce se jim líbily knížky typu- Okýnka jsou k otevření, ukrývají překvapení a s kouzelnými prostorovými obrázky. Děti se také dozvěděly, že i knížky mají své postýlky a jak se v nich knížky vyhledávají podle barviček, - červené jsou pohádky, modré s příběhy o dětech nebo o zvířátkách a zelené jsou básničky a říkadla. Pověděli jsme si, proč se knihy musejí do knihovny vracet a jak se správně zachází s knihou, aby se neušpinila. Pro paní učitelky byly připraveny knihy vhodné pro rukodělnou činnost. Také jsme se dozvěděli, že některé školky si hrají celý týden na knihovnu a tak se z paní učitelky stává paní knihovnice a děti už ví, že to, co pípá u pultu je přístroj, který načítá knížky a časopisy, tak jej hned vyzkoušely a vybrané knížky si do školky půjčily.

Za Měk Martina Nováková


predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci
predskolaci