Znak Moravského Krumlova

Vzpomínání na Vánoce

Plakát ke stažení zde

V pondělí 7. prosince se na Domě s pečovatelskou službou konala vánoční besídka pro klienty. Připravila ji Městská knihovna Moravský Krumlov ve spolupráci se ZŠ Klášterní a SOŠ. Pracovnice knihovny přišly zpříjemnit předvánoční čas seniorům, kteří by se jen těžko dostávali za programem přímo do knihovny. Taneční soubor Krumlováček pod vedením paní uč. Hrubé a žáci ZŠ Klášterní svými básněmi a koledami rozzářili oči všech návštěvníků. Následovalo hudební vystoupení sourozenců Záviškových, jejichž prostřednictvím si senioři společně zazpívali koledy. Pracovnice knihovny obohatily vystoupení četbou z knihy Od Hromnic až do Tří králů aneb Tradice a zvyky obcí na Znojemsku. Klienti DPS tak zavzpomínali na své dětství a např. na dóděrky. Předvánoční atmosféru umocnilo i malé pohoštění - vánoční cukroví, které připravila děvčata ze SOŠ a dárečky, které vyrobili žáci ze ZŠ Klášterní pod vedením p. vychovatelky Hradcové.

Poděkování patří všem, kteří si v této uspěchané době udělali čas a alespoň na chvíli vychutnali Advent.

Za MěK Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK