Znak Moravského Krumlova

Poprvé v knihovně

Nabídku exkurzí škol do knihovny využili v březnu i vyučující prvních tříd základních škol. Během měsíce března navštívili s prvňáčky městskou knihovnu. Skřítek Knihomůlek je provedl oddělením pro menší děti a ukázal jim knížky a leporela vhodná pro jejich věk. Formou her, říkadel a četby úryvků z knih poznávali jednotlivá písmenka abecedy, dozvěděli se, jak se mají ke knížkám chovat a jak je důležité znát všechna písmenka abecedy. Do projektu Knížka pro prvňáčka je v letošním roce přihlášeno 64 žáků z okolních škol a 78 žáků z místních škol. Pokud vytrvají, budou na konci roku pasování na čtenáře

Za MěK Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK