Znak Moravského Krumlova

Pod širým nebem-výstava fotografií ze Zanskaru

Plakát
Pod širým nebem
V rámci našeho "volného odpoledne" jsme se skupinkou internátních dětí a dětí z dětského domova se sluchovým nebo kombinovaným postižením navštívili ve čtvrtek 13. ledna Městskou knihovnu v Moravském Krumlově.
Každý čtvrtek si děti mohou vybrat ze dvou nabízených akcí nebo činností.

Naše skupinka se vydala do Moravského Krumlova do knihovny, protože knihovna v Ivančicích má ve čtvrtek zavřeno.
Sluchově postižené děti, pro které je získávání informací sluchovou cestou velice náročné a mnohdy nemožné, jsou často odkázany na cestu psané podoby jazyka. Bohužel, protože mají menší slovní zásobu, napsanému textu často správně nerozumí a čtení je nebaví. Protože psané slovo je pro ně nepostradatelný zdroj informací i významný komunikační prostředek, je nutné tuto dovednost co nejvíce posilovat.

V knihovně v Moravském Krumlově na nás čekaly paní knihovnice Nováková a Dvořáková, byly trpělivé s našimi dětmi a snažily se děti zaujmout tak, aby všemu rozuměly.

Velmi přínosná byla také výstava, která díky velkému množství obrazového materiálu, byla našim dětem srozumitelná a přiblížila jim život ve vzdáleném Tibetu. Děti si odnesly spoustu cenných informací, které se potom samy snažily rozšířit. Posíláme i příspěvky dětí, které napsaly do školního časopisu Slucháček.

B. Šlezingerová, ved.vychovatelka MŠ, ZŠ a Dětského domova Ivančice


Odpoledne jsme jeli autobusem do Moravského Krumlova. Vyst ou pili jsme na náměstí. Šli jsme do městské knihovny. Paní nám řekla o Tibetu. Tibet je chudá země, lidé tam mají málo peněz, nemají silnice, žijí vysoko v horách. Tam js ou Himaláje. Tibet je v Číně v Asii. Vesnice je 4200 m . n. m. Paní knihovnice nám ukazovala fotky o Tibetu a povídala o malém chlapci, kterého museli vézt do nemocnice 3 dny na saních po zamrzlé řece. Pak jsme se podívali na knížky. Četl jsem Kačera Donalda a Čtyřlístek. Pak jsme šli ven. Šli jsme na autobusové nádraží. Stálo to 4 Kč. Potom jsme šli do občerstvení. Já jsem si k ou pil Panini. Stálo to 15 Kč. Pak jsme šli do školy.

KONEC

Napsal: Sang Tran Qui 5.roč. IX třída


Čtvrtek 13.1.2011

Po obědě jsme se rozdělili na 2 skupiny: Erika, Martin, Sabina, Erika, Soňa, Olinka, Klárka, Denisa, já a tety Simona, Eliška a Blanka jsme šli do šatny. Sešli jsme na zástavku autobusu. Já s Erikou jsme viděli Pavlínu Slavíkovou a mávaly jí z autobusu. Autobusem jsme jeli do Moravského Krumlova. Jízdenka stála 4 Kč. Pak jsme šli do Městské knihovny. Tam na nás už čekala paní knihovnice. Paní nám povídala o Tibetu. Asi je to chudá země, mají málo peněz, nemají silnice. Tam jsou Himaláje. Já s Erikou jsme se šly podívat na fotky a četly o Asii a Tibetu. My jsme viděli obrázky z Asie. V Tibetu nemají vlak, autobus, auto a atd.. Asi mají oblečení, ale moc špinavé.

V Asie se vůbec nesprchují, nečistí si zuby + nemají kartáček a pastu. V Asii nemají postel, televizi, topení, elektřinu atd.  V Asii mají na zemi matrace a krabice místo postele. V Asii na saních táhli 6letého kluka. A museli jít 300 km pěšky do nemocnice. Jsem ráda, že vím, jak žijí lidé a děti. Mají tam postaven ou nov ou školu. Já s Erik ou jsme četly Bravo. Ve 4 hodiny jsme jeli autobusem do Ivančic. Teta Simona, Šon, Erika, Klárka, a já jsme šli do cukrárny. Šli jsme zpátky do školy.

Napsala: Lenka Jurková.


Městská knihovna v Moravském Krumlově

Dnes je čtvrtek. 13. 1. 2011

Odpoledne jsme byli rozděleni do dv ou skupin.  1. skupina jela do Brna do Technického muzea a 2. skupina jela do Moravského Krumlova. Tam jsme vyst ou pili a šli jsme do městské knihovny a tam  jsme viděli fotky z Tibetu. Na fotkách jsme viděli, jak žijí lidé v Tibetu, paní knihovnice nám vyprávěla zajímavé informace o životě v Himalájích. Prohlíželi jsme si knihy. Pak jsme šli na nové autobusové nádraží a jeli jsme do školy. Ve škole jsme psali a malovali, co jsme tam viděli a teta Eliška vyráběla desku pro knihu. Pak jsme šli večeřet a psát deník do Slucháčku a na počítač.

Sucháček Martin   

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna