Znak Moravského Krumlova

Noc s Andersenem 31. 3. 2006

Poslední březnovou noc patřila knihovna dětem. Již počtvrté jsme zde uspořádali tradiční Noc s Andersenem, tentokrát v pátek 31. března. Letošní akce byla věnována vzpomínce na Václava Čtvrtka.

Spolu s námi nocovalo 14 669 dětí a 2 590 dospělých na 487 spacích místech České republiky. NSA se tedy zúčastnilo celkem 17 259 účastníků. Nocovalo se i v zahraničí - na 28 místech v Polsku, na 46 místech na Slovensku, na 1 místě v Německu a na 1 ve Slovinsku. Během této Noci zasadily děti 118 stromů Pohádkovníků. V moravskokrumlovské knihovně spalo letos patnáct dětí ve věku od 7 do 14 let a 3 knihovnice. Sešli jsme se v 18.00 hodin. Spáče přivítala Maková panenka, Rumcajs a víla Amálka. Děti si vyrobily Večerníčkovy papírové čepice a zazpívaly si spolu s Večerníčkem. Potom jsme se společně vypravili do lesa Řáholce na pohádkovou cestu za pokladem. Všichni statečně absolvovali Rumcajsův test chytrosti a zdatnosti. Na posilnění jsme si opekli kaštany jako Křemílek a Vochomůrka, chutnali úplně jako špekáčky.... Pomalu se setmělo a děti, spokojené se svými úspěchy a chutným občerstvením, se vydaly s ohnivými mužíčky - pochodněmi na stezku odvahy.

Do knihovny jsme se vrátili příjemně unavení. Udělali jsme si proto pohodlí a vyprávěli jsme si o Václavu Čtvrtkovi, hráli Pohádkového milionáře, soutěž. Za Rumcajsem, četli jsme a hádali úryvky ze Čtvrtkových pohádek, skládali puzzle motýla Emanuela a Makové panenky. Samozřejmě na děti čekalo překvapení v podobě výborného dortu s Rumcajsem a Mankou. Hry ve tmě byly poslední tečkou nočního programu. Děti si při nich opět učily legrace a pak už postupně uléhaly do svých spacáčků mezi regály knih a usínaly při poslechu pohádek o Křemílkovi a Vochomůrkovi. Ráno jsme se jen neradi loučili... a teď už kromě vzpomínky na dobře vykonanou práci a na příjemnou noc nezbývá než poděkovat těm, kdo nám tuto akci zpříjemnili: Pekárně Ivanka za krásný, veliký výborný dort, panu Hrnčářovi za špekáčky a paní Pijanové za minerálky pro děti.

Ještě musím na závěr zcela prozaicky připomenout, že cílem a smyslem této společné akce knihoven, družin, škol i ústavů je vzbudit u dětí zájem o četbu, ukázat jim krásu mluveného slova a půvab společného hlasitého předčítání.

Za MěK R.Dvořáková

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna