Znak Moravského Krumlova

Literární kavárna o Emě Destinnové 2. října 2006

V pondělí 2. října 2006 ve 14.00 hodin byly prostory Městské knihovny v Moravském Krumlově otevřeny zájemcům o Literární kavárnu.Tento pořad má již tradičně vysokou úroveň. Tentokrát byl námětem život a dílo Emy Destinnové, se kterým nás seznámila paní Eva Kopčilová. Posluchači sledovali dvě hodiny pozorně zajímavý výklad, doprovázený obrázky naší vynikající operní pěvkyně. Pochvalu si zaslouží nejen zajímavá a velice pečlivě připravená přednáška paní Evy Kopčilové, ale i krásné, takřka domácí prostředí Městské knihovny. Její pracovnice připravily občerstvení, takže celý program prostě neměl chybu! Všichni s lítostí, že už je vše u konce, odcházeli domů. Tématem příští Literární kavárny je Miroslav Tyrš – spoluzakladatel a náčelník Sokola, profesor dějin umění na UK a ČVÚT v Praze, český estetik a politik. Možná, že to bude téma bližší mužům a že konečně na besedě uvidíme i zástupce druhého pohlaví. Myslím, že kdo se jednou zúčastnil literární kavárny, nemůže odolat a příště musí opět přijít!

Jarmila Němcová

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna