Znak Moravského Krumlova

Akce


Připravované akce Městské knihovny M.K. na II. pololetí roku 2017

ČERVENEC

 • 1. června – 31. srpna Čtení na koupališti - nabídka vyřazených knih a časopisů pro návštěvníky koupaliště. Po dobu provozu koupaliště si mohou návštěvníci zdarma vypůjčit z regálu čtení a zpříjemnit si tak chvíle na koupališti.

SRPEN

 • 1. června – 31. srpna Čtení na koupališti - nabídka vyřazených knih a časopisů pro návštěvníky koupaliště. Po dobu provozu koupaliště si mohou návštěvníci zdarma vypůjčit z regálu čtení a zpříjemnit si tak chvíle na koupališti.

ZÁŘÍ

 • V průběhu měsíce září - Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby – přihlášení místních a okolních základních škol do projektu a předání deníčků žákům 2. tříd. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.
  Více na: http://www.celeceskoctedetem.cz/

 • V průběhu měsíce září - Čtenářské pasy aneb Cesty za knihou – přihlášení místních a okolních základních škol do projektu a předání pasů žákům 3. tříd. Městská knihovna Moravský Krumlov připravila pro žáky třetích tříd místních základních škol deníčky nazvané Čtenářské pasy. Jde o nový projekt, který navazuje na předcházející projekty pro první a druhé třídy - Knihu pro prvňáčka a Školu naruby. Opět jde o podporu čtení doma v rodině i ve škole. Vzájemná spolupráce knihovny se školou umožní výběr vhodné četby i účast na akcích knihovny.

ŘÍJEN - TÝDEN KNIHOVEN

 • 9. října – pondělí Literární kavárna: „Zámek pro houslový klíč “ Klasicistní hudební skladatel a klavírní virtuos Wolfgang Amadeus Mozart, který za svého života složil 626 děl světského i duchovního charakteru – opery, symfonie, koncerty, komorní hudbu, mše a chorály. Životní osudy tohoto fenomenálního génia s hudební pamětí připomene posluchačům Mgr. Eva Kopčilová. Spojeno s výstavou děl o tomto hudebním skladateli. Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart


 • 10. října – úterý: „O Květušce aneb Jak vzniká knížka “ – interaktivní pořad Jitky Vítové – žáci se dozví, jak vlastně vzniká knížka a ilustrace v ní, pomocí černobílých a barevných obrázků a textů si žáci sami vyzkouší vytvořit knížku. Čtenářské úkoly doplněné o četbu z 1. a 2. dílu Květuška hledá tesaříka. Vhodné pro I. st. ZŠ.
  https://plus.google.com/117774341374692291206
  Více na: http://www.thovtknihy.net/o-kvetusce-a-tesarikovi/besedy-se-spisovatelkou-jitkou-vitovou/

 • 11. října – středa Den otevřených dveří – prominutí registračních, upomínacích a rezervačních poplatků, ukázka kroniky knihovny

 • 12. října – čtvrtek – „Osud jménem Ležáky“– autorské čtení Jarmily Doležalové spojené s besedou. Jarmila Doležalová se narodila v roce 1939 v ležáckém mlýně, 24. června 1942 byla odvlečena nacisty a poté poněmčena a odvezena do okupovaného Polska. Beseda o tragédii v Ležákách a osudu ležáckých dětí. Spojeno s prodejem stejnojmenné knihy a s autogramiádou. Dopoledne pro školy, v 17.30 hod. v Městské knihovně.
  Více na: http://www.dolezalova-lezaky.cz/

 • 13. října – pátek exkurze mateřských, základních a středních škol do knihovny se samostatným vyhledáváním knih a plněním zadaných úkolů

 • V průběhu měsíce října
  – Astrid Lindgrenová a její Pipi Dlouhá punčocha– literárně-výtvarná dílnička. První prezentace přiblíží dětem život a dílo slavné švédské spisovatelky včetně jejího nejznámějšího díla. Ve druhé prezentaci se žáci doví spoustu zajímavostí o autorčině rodné zemi. Spojené s předčítáním, kvízy a výtvarnou činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem

 • V průběhu měsíce října
  – prodej opotřebovaných knih, časopisů a Harlequinů
  - exkurze škol do knihovny
  - luštění obří tajenky s jazykolamy a skrývačkami autorů

LISTOPAD

 • 3. listopadu – pátek Svět zrakově postižených - Den otevřených dveří TyfloCentra v rámci Dne nevidomých- seznámení s činností organizace pro zrakově postižené občany. Ukázky pomůcek usnadňujících zrakově postiženým lidem život, společenské hry, chůze s klapkami na očích a s bílou holí, ukázky knih v Braillově písmu, apod. Vhodné pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a zájemce z řad občanů.
  Více na: www.tyflocentrum.cz
  V prostorách Městské knihovny M.K.

 • 27. listopadu - pondělí Literární kavárna: „Život s vášní a čokoládou“ přednáška Ing. Marcely Krčálové o historii, výrobě a především o blahodárných účincích pravé poctivé čokolády, starodávného a téměř posvátného nápoje Mayů a Aztéků…Zážitková degustace kakaových bobů a jedinečných, kvalitních a poctivých čokolád **JORDI´S** s možností zakoupení. Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K., vstupné 45,-Kč s pohoštěním.
  Více na www.marcelakrcalova.cz
  plakát

PROSINEC

 • 1.–6. prosince – Mikulášská výtvarná dílnička - tradice a zvyky tohoto období spojené s rukodělnou činností. Výroba masek, zápichů Mikuláše, anděla a čerta, luštění kvízů a mikulášské omalovánky.

 • 1.-21. prosince – Dárkové poukazy do knihovny - možnost zakoupení čtenářské legitimace pro rodinného příslušníka, kamaráda/dku/-vhodný vánoční dárek. Děti 60,-kč, dospělí 75,-Kč, senioři 50,-Kč/rok.

 • 2. prosince – sobota: „ Pohádkové Vánoce v knihovně“ – 10:00 -13:00 promítání pohádek, skládání puzzle, vánoční pexeso, omalovánky s vánoční tématikou, vymalovávání mandal, vánoční kvízy. Od 13:00 -14:00 Maratón čtení-budeme si navzájem předčítat z pohádkových knih.

 • 11. prosince – pondělí: „ Vzpomínání na Vánoce“ předvánoční poetické čtení spojené s recitací žáků ZŠ Klášterní, s vystoupením tanečního souboru Krumlováček pod vedením p. uč. Hrubé, hudebního souboru Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové a hudebním doprovodem sourozenců Záviškových, s tradiční kávou a vánočním cukrovím. Začátek v 14,30 hod. na Domě s pečovatelskou službou, vstupné 30,-Kč.

 • V průběhu měsíce prosince Vánoční literární a výtvarná dílnička na téma Advent– tradice a zvyky tohoto období spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem.