Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský

Proběhlé akce a fotogalerie


Předupomínka - nová služba pro čtenáře

Městská knihovna Moravský Krumlov upozorňuje, že zavádí novou službu pro své čtenáře. Jedná se o mailové předupomenutí čtenáře, že se blíží konec výpůjční doby a že je zapotřebí zapůjčené dokumenty (knihy, časopisy, CD, DVD) vrátit. Čtenář, který nahlásí knihovně svůj mail, bude mít tuto předupomínku zdarma.

V době uzavření knihovny lze zapůjčené dokumenty vhodit i do boxu -schránky v 1. patře u dveří knihovny. Knihovnice zjistí, podle kódu v knize, jméno čtenáře, který knihy vrací a odepíše mu je z výpůjček.


Připravované akce Městské knihovny M.K. na I. pololetí roku 2018

ZÁŘÍ

 • 1. září – 12. listopadu: „Jižní Morava čte.“– .“ Projekt Moravské zemské knihovny v Brně „Jižní Morava čte“ startuje svůj třetí ročník, jehož cílem je podpora čtenářství dětí a mládeže ve věku 4 - 15 let v Jihomoravském kraji prostřednictvím literární, literárně-výtvarné, výtvarné a audiovizuální soutěže, letos na téma: „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“, která probíhá od září do konce října 2018, vyhodnocení pak v listopadu.
  Ve všech zapojených knihovnách Jihomoravského kraje včetně Městské knihovny Moravský Krumlov budou probíhat během podzimu akce na podporu čtení, besedy či autorská čtení se spisovateli. Tyto knihovny nominují své vítěze literární, literárně-výtvarné, výtvarné a audiovizuální soutěže, kteří postoupí do krajského kola jednotlivých kategorií, jejichž výsledky budou slavnostně vyhlášeny v první polovině prosince 2018 v Divadle Polárka a ve Hvězdárně a planetáriu Brno. Celkem se v roce 2017 všech 228 akcí v zapojených knihovnách Jihomoravského kraje zúčastnilo 5574 dětí a 1635 dospělých.

  Plakát - Jižní Morava čte
  Plakát - Jižní Morava čte - literární soutěž
  Plakát - Jižní Morava čte - výstava knih s regionální tematikou
  Plakát - Jižní Morava čte - doprovodné akce

 • Pokračování 2. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích: 1. kategorie: MŠ - 1. třída- Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 5. třída
  3. kategorie: 6.- 9. třída

  Plakát zahájení 2. ročníku

  Seznam knih perlorodek v knihovně

  lovci-perel Plakát - vyhodnocení 22.10.2018 ve 14:30 hod.

 • V průběhu měsíce září - Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby – přihlášení místních a okolních základních škol do projektu a předání deníčků žákům 2. tříd. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.
  cesko-cte-detem cesko-cte-detem_2

  Více na: http://www.celeceskoctedetem.cz/

 • V průběhu měsíce září - Čtenářské pasy aneb Cesty za knihou – přihlášení místních a okolních základních škol do projektu a předání pasů žákům 3. tříd. Městská knihovna Moravský Krumlov připravila pro žáky třetích tříd místních základních škol deníčky nazvané Čtenářské pasy. Jde o nový projekt, který navazuje na předcházející projekty pro první a druhé třídy - Knihu pro prvňáčka a Školu naruby. Opět jde o podporu čtení doma v rodině i ve škole. Vzájemná spolupráce knihovny se školou umožní výběr vhodné četby i účast na akcích knihovny.


 • 20. září – čtvrtek Maraton čtení – společné čtení z místních pověstí v rámci projektu: „Jižní Morava čte“ - na podporu čtenářství (doprovodná akce k literární, výtvarné a audiovizuální soutěži na téma Moje obec-moje město-můj kraj za 100 let). Čtení se uskuteční v městské knihovně od 13.30 hod. do 15 hodin, kde si navzájem budeme číst (knihovnice, děti, paní vychovatelky, rodiče, čtenáři, zastupitelé)
  dod
  Plakát

ŘÍJEN - TÝDEN KNIHOVEN

 • 1. října – pondělí Literární kavárna: „Líbánky na Hané.“ Životní osudy Josefa Mánesa - největšího mistra české malby a krajinářství v období romantismu a realismu připomene posluchačům Mgr. Eva Kopčilová. Tento český malíř, ilustrátor a grafik je považován za zakládající osobnost českého malířství a designu. Spojeno s výstavou děl malíře. Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef Mánes
  Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K., vstupné 45,-Kč s pohoštěním
  Manes
  Plakát

 • 2. října – úterý - "Jak přichází kniha na svět" – interaktivní pořad s autorským čtením spisovatele Zdeňka Železného - vhodné pro 1 -2. tř. Autor seznámí žáky s knihou Pěkně podle abecedy, která je právě tou knihou, která dětem poznávání písmen a základům čtení velmi napomůže, a to jak zábavnými říkankami o písmenkách, tak i výmluvnými ilustracemi. Kniha pomůže žákům při pilování výslovnosti, rozšíření jejich slovní zásoby a usnadní jim vstup mezi čtenáře. Díky milým říkankám si procvičí paměť a naučí se správně mluvit, to vše na besedě s autorem. - „Prapověsti naše s trochou vtipné kaše “ - interaktivní pořad s autorským čtením spisovatele Zdeňka Železného - vhodné pro 3 -5. tř. Autor hravou formou pobaví i trochu poučí žáky o našich pověstech. Jak sám říká: „Vždyť my dospělí přece chceme, aby naše děti dávná historie zajímala“. Galerie Knížecí dům – dopoledne. Vhodné pro I. st. ZŠ s možností zakoupení knih autora.
  Více na: www.zdenekzelezny.cz
  zelezny
  Plakát

 • 3. října – středa – „Den otevřených dveří “– prominutí registračních, upomínacích a rezervačních poplatků, ukázka kro niky knihovny
  dod
  Plakát

 • 4. října – čtvrtek - „Můj život s gamblerem aneb Život s hazardem“– otevřená zpověď Martiny Bittnerové spojená s besedou. Autentická výpověď spisovatelky o soužití s patologickým hráčem. Jak sama říká:„ Děti a mládež jsou tou nejohroženější skupinou a já bych nejen jim zprostředkovala svou osobní zkušenost, která je tou nejlepší prevencí. Reportáž o životě mladého gamblera, který bojoval se svoji patologickou hráčskou vášní. Čím vším si prošel? Jak jeho gamblerství změnilo život jeho blízkých?, to vše se dozvíte v pořadu M. Bittnerové. Program odpovídá na otázky – kdo se nejčastěji stává hazardním hráčem, jaké jsou druhy her a spouštěče hraní, co to znamená „craving“ – bažení, jak hazardní hráči zacházejí s financemi, jak se léčí a jaká jsou úskalí soužití v rodině s hazardním hráčem. Spojeno s prodejem stejnojmenné knihy a s autogramiádou. Dopoledne pro školy, v 17.30 hod. v Městské knihovně.
  Více na: http://martinabittnerova.cz/
  Bittnerova
  Plakát

 • 5. října - pátek exkurze mateřských, základních a středních škol do knihovny se samostatným vyhledáváním knih a plněním zadaných úkolů.

 • 22. října – pondělí Slavnostní vyhodnocení celoroční čtenářské soutěže:„Lovci perel.“ - Zapojeno 74 dětí v těchto kategoriích: I. kategorie: předškoláci a 1. třída, II. kategorie: 2.-5. třída, III. kategorie: 6.-9. třída. Ze 74 zapojených čtenářů budou vybráni a odměněni ti nejlepší, všichni zúčastnění dostanou malou odměnu. Ve 14.30 hod. v městské knihovně, zveme všechny účastníky a jejich rodiče.

 • V průběhu měsíce října - Podzimní literární a výtvarná dílnička
  – tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem.

 • V průběhu měsíce října
  – prodej opotřebovaných knih, časopisů a Harlequinů
  - exkurze škol do knihovny
  - luštění obří tajenky s jazykolamy a skrývačkami autorů

LISTOPAD

 • 9. listopadu – pátek Svět zrakově postižených - Den otevřených dveří TyfloCentra v rámci Dne nevidomých- seznámení s činností organizace pro zrakově postižené občany. Ukázky pomůcek usnadňujících zrakově postiženým lidem život, společenské hry, chůze s klapkami na očích a s bílou holí, ukázky knih v Braillově písmu, apod. Vhodné pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a zájemce z řad občanů. Více na: www.tyflocentrum.cz
  V prostorách Městské knihovny M.K.

 • 12. listopadu – pondělí Slavnostní vyhodnocení soutěže –projektu:„Jižní Morava čte.“ - Vyhodnocení literárních prací v kategoriích: 8-10 let a 11-15 let, literárně-výtvarných prací-komiksů, audiovizuálních prací-videí a výtvarných prací dětí od 4-7 let a předání odměn vítězům a zúčastněným dětem. Spolufinancováno Jihomoravským krajem, ve 14.30 hod. v městské knihovně.

PROSINEC

 • 1.prosince – sobota: „ Pohádkové Vánoce v knihovně“ - 10:00 -13:00 promítání pohádek, skládání puzzle, vánoční pexeso, omalovánky s vánoční tématikou, vymalovávání mandal, vánoční kvízy. Od 13:00 -14:00 Maratón čtení-budeme si navzájem předčítat z pohádkových knih

 • 1.–6. prosince – Mikulášská výtvarná dílnička - tradice a zvyky tohoto období spojené s rukodělnou činností. Výroba masek, zápichů Mikuláše, anděla a čerta, luštění kvízů a mikulášské omalovánky.

 • 1.-20. prosince – Dárkové poukazy do knihovny - možnost zakoupení čtenářské legitimace pro rodinného příslušníka, kamaráda/dku/-vhodný vánoční dárek. Děti 60,-kč, dospělí 75,-Kč, senioři 50,-Kč/rok.

 • 3. prosince – pondělí: „Méně známé a „nově objevené“ alternativně léčebné metody - přednáška Doc. RNDr. et MUDr. Bohuslava Hanuše. – Cílem činnosti v ordinaci Multispektrální terapie je vytvořit z ověřených (a v mnoha vyspělých zemích již alopaticko-lékařskými kolegy akceptovaných) alternativních léčebných metod provázaný terapeutický celek, který by co nejpřirozenějšími (převážně přírodními) metodami důkladně (a pokud možno trvale) vyléčil zdravotní problémy našich klientů, popřípadě doplnil či zkvalitnil léčbu a popřípadě poskytl perspektivní preventivní program, aby se - pokud možno - zabránilo dalšímu onemocnění. Vysvětlení metody multispektrální terapie, léčba, prevence. Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K. v rámci předvánoční kavárny s pohoštěním, v 17.30 hod. v Galerii, vstupné 50,-Kč Více na: www.multispektralni-terapie.cz/

 • 10. prosince – pondělí: „ Vzpomínání na Vánoce“ předvánoční poetické čtení spojené s recitací žáků ZŠ Klášterní, s vystoupením tanečního souboru Krumlováček pod vedením p. uč. Hrubé, hudebního souboru Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové a hudebním doprovodem sourozenců Záviškových, s tradiční kávou a vánočním cukrovím. Začátek v 14,30 hod. na Domě s pečovatelskou službou, vstupné 30,-Kč .

 • V průběhu měsíce prosince Vánoční literární a výtvarná dílnička na téma Advent– tradice a zvyky tohoto období spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem