Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský

Proběhlé akce a fotogalerie


Předupomínka -nová služba pro čtenáře

Městská knihovna Moravský Krumlov upozorňuje, že zavádí novou službu pro své čtenáře. Jedná se o mailové předupomenutí čtenáře, že se blíží konec výpůjční doby a že je zapotřebí zapůjčené dokumenty (knihy, časopisy, CD, DVD) vrátit. Čtenář, který nahlásí knihovně svůj mail, bude mít tuto předupomínku zdarma.

V době uzavření knihovny lze zapůjčené dokumenty vhodit i do boxu -schránky v 1. patře u dveří knihovny. Knihovnice zjistí, podle kódu v knize, jméno čtenáře, který knihy vrací a odepíše mu je z výpůjček.


PŘIPRAVOVANÉ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA I. POLOLETÍ ROKU 2016

DUBEN

 • 5. – 29. dubna – Nejkrásnější obálka knihy - výstava výtvarných prací dětí místních i okolních MŠ a žáků I. stupně ZŠ v rámci Mezinárodního dne dětské knihy a Světového dne knihy – v dětském oddělení
 • V průběhu měsíce dubna – Jarní literární a výtvarná dílnička – tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem

KVĚTEN

 • V průběhu měsíce května – Literární a výtvarná dílnička na téma Přátelství – tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem

ČERVEN

 • 1. června – 31. srpna Čtení na koupališti - nabídka vyřazených knih, časopisů a harlequinů pro návštěvníky koupaliště. Po dobu provozu koupaliště si mohou návštěvníci zdarma vypůjčit z regálu čtení a zpříjemnit si tak chvíle na koupališti.
 • 6. června - pondělí Čtenářské pasy aneb Cesty za knihou – vyhodnocení projektu a deníčků a vyhlášení nejlepších čtenářů 3. tříd základních škol. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Více na: www.knihovnamk.cz/index.php?filex=2011/ctenarske-pasy-aneb-cesty-za-knihou.php
 • 13. a 14. června –pondělí a úterý Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka - slavnostní pasování 139 malých čtenářů a předání knihy Knihožrouti autorky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové žákům 1. tříd z okolních a místních základních škol zúčastněným v rámci projektu. Více na: www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-2013-knizka-pro-prvnacka
 • 13. června - pondělí Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby – vyhodnocení projektu a vyhlášení nejlepších čtenářů 2. tříd z okolních a místních základních škol. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem –sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

  Do projektu je zapojeno celkem 70 žáků druhých tříd místních i okolních ZŠ:

  ZŠ Jezeřany-Maršovice
  ZŠ Jiřice u Miroslavi
  ZŠ Lesonice
  ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická
  ZŠ Olbramovice
  ZŠ Rybníky
  ZŠ Vedrovice
  Více na www.celeceskoctedetem.cz

Připravované akce Městské knihovny M.K. na II. pololetí roku 2016