Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský


Ocenění Knihovny

Slavnostní vyhlášení nejlepších knihoven Jihomoravského kraje.PŘIPRAVOVANÉ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA I. POLOLETÍ ROKU 2020

  ÚNOR

 • Anketa SUK - Čteme všichni 2019
  1) Nejlepší knížka, která vyšla v roce 2019?
  2) Kde nejraději čtu?
  Anketa pro děti a mládež do 15-ti let spojená s odměnou pro výherce. Anketní lístky k dispozici v oddělení pro děti a mládež, odpovědi na otázky odevzdávejte u výpůjčního pultu do 21. března. Více na: www.npkk.cz
 • 11. – 14. února – Valentýnské tvoření v knihovně – Chcete si vyrobit valentýnské srdíčko pro někoho, koho máte rádi? Nebo se dozvědět, proč se slaví svátek sv. Valentýna? Přijďte od úterý do pátku do knihovny od 12.30 – do 16.30 hod.
 • 24. února – Portugalskou cestou - Cestopisné vyprávění Mgr. Evy Grunové s promítáním fotografií z loňské pěší pouti mámy s dcerou. Svatojakubská 300 km dlouhá cesta z portugalského Porta do španělského Santiaga de Compostely. Pět symbolů poutníka: žlutá šipka, batoh, náplasti na puchýře, hůl a mušle hřebenatka. Specifika hispánské zbožnosti, základní vybavení, dostupná literatura k poutnictví. V městské knihovně ve 14 hodin, vstupné 30,-Kč


 • Pokračování 4. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel (listopad-září). Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích:
  1. kategorie: MŠ - 1. třída- Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 5. třída
  3. kategorie: 6.- 9. třída
 • V průběhu měsíce února a března – Masopust - literární a výtvarná dílnička – tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností - karnevalové masky. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu MAP II.

 • BŘEZEN - Měsíc knihy a čtenářů

 • 2. března – pondělí Literární kavárna – Vlastní podobizna. Své životní přesvědčení: „Přírodu obdivuj vždy a všude“!, naplnil Max Švabinský svým dílem dokonale. V kavárně nám Mgr. Eva Kopčilová připomene nevšední životní a umělecký osud tohoto vynikajícího českého malíře. Vyprávění bude doplněno výstavou knih o jednom z nejvýznamnějších českých umělců dvacátého století. Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Max_Švabinský
  Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M. K., vstupné 45,- Kč s pohoštěním


 • 11. března - středa Den otevřených dveří – prominutí registračních, upomínacích a rezervačních poplatků, ukázka kronik knihovny
 • 17. března – úterý Můj africký příběh - cestopisné promítání cestovatelky a spisovatelky Hany Hindrákové. Cestovatelka, spisovatelka a bývalá dobrovolnice Hana Hindráková si Keňu zamilovala natolik, že se tam stále vrací. Přijďte si poslechnout, co ji přivedlo do Afriky a jak se od dobrovolnictví dostala k psaní románů z afrického prostředí. Její poutavé vyprávění o Keni je doplněné fotografiemi a videem. Součástí besedy je prodej originálních afrických šperků, které vyráběly ženy v nairobských chudinských čtvrtích. V městské knihovně v 17.30 hodin, vstupné 45,-Kč. Více na: www.petrnazarov.org


 • 19. března - čtvrtek interaktivní pořad spisovatele a ilustrátora Adolfa Dudka
  I. beseda PSANÍ A MALOVÁNÍ PRO DĚTI - je zaměřena na mladší věkovou kategorii žáků 1.- 5. tříd ZŠ. Jde o zábavný, interaktivní pořad, při kterém se děti dozví, jak vlastně vzniká kniha. Děti se vtipnou formou seznámí se skutečným spisovatelem a ilustrátorem a jeho prací, od počáteční inspirace až po vznik celé knihy, odnášejí si informace o vzniku moderních dětských knih i malířských technikách. Vyzkoušejí si, jak snadno mohou cokoli nakreslit prostřednictvím základních geometrických tvarů. Vystoupení je zakončeno autogramiádou. Vystoupení podporuje školní vzdělávací programy v jazykové oblasti, kdy se zaměřuje na budování pojmů ilustrátor, ilustrace, kniha, komiks.
  II. beseda NEHULÍME-PÍŠEME A KRESLÍME je zaměřena na starší věkovou kategorii žáků 6.- 9. tříd ZŠ. Je pojata, jako veselý akční rychlokurz psaní a kreslení s prvky rozvoje sebepoznání a budování zdravého sebevědomí. Žáci kreslí na papír tužkou pomocí čtyř základních geometrických tvarů s humorem a vědomím, že to každý zvládne. Celé vystoupení podporuje vzdělávací programy nejen v oblasti výtvarné výchovy, ale i českého jazyka, kdy se žáci detailně dozvědí, co se skrývá pod pojmem spisovatel a ilustrátor a jaká je náplň jeho práce. Posiluje se vztah ke knihám, čtení a čtenářství. Podporuje se také průřezové téma mediální výchova, kdy nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médií vtažením do celého programu a hraní rolí v něm.
 • V průběhu měsíce března - Magnesia Litera –čtenářská anketa o nejlepší českou knihu vydanou v roce 2019. Určeno pro všechny věkové kategorie čtenářů. Seznam knih a hlasovací lístky k dispozici u výpůjčního pultu. Více na: http://www.magnesia-litera.cz
 • V průběhu měsíce března – prodej opotřebovaných knih, časopisů a Harlequinů
  • exkurze mateřských škol do knihovny – seznámení se skřítkem Knihomůlkem
  • exkurze základních a středních škol do knihovny se samostatným plněním zadaných úkolů
  • luštění obří tajenky v oddělení pro děti a mládež
 • V průběhu měsíce března – Jarní a velikonoční literární a výtvarná dílnička – tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností-herbář s jarními kytičkami. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a projektu MAP II

 • DUBEN

 • 3. dubna 2020 - pátek Noc s Andersenem – Sedmnácté nocování dětí v knihovně, tentokrát na téma Za Harry Potterem do knihovny . Společně projdeme Tajemnou cestou Harry Pottera, ve které si děti přiblíží 1.a 2. díl z oblíbených knih, sestaví puzzle Harryho, navštíví Brumbálovu pracovnu, v Nebelvírských kolejích si ověří své vědomosti, nastoupí do Bradavického expresu, zažijí výuku profesorky Prytové a pomocí kouzel se dostanou do Tajemné komnaty . Povíme si také o autorce knih J. K. Rowlingové (20. výročí českého překladu a vydání Harryho Pottera) a nebude chybět ani občerstvení ve Velké síni , to vše v kostýmech z knih H.P.
 • 1. – 30. dubna – Tajemství knihovny - výstava výtvarných a literárních prací a volné tvorby dětí z místních MŠ, žáků I. a II. st. ZŠ, studentů víceletého gymnázia v rámci projektu Jižní Morava čte -68 soutěžních prací a Mezinárodního dne dětské knihy – v děts. oddělení
 • 20. dubna – pondělí Velikonoce na DPS - předvelikonoční poetické čtení spojené s vystoupením tanečního souboru Krumlováček pod vedením p. uč. Hrubé, hudebního souboru Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové a shudebním doprovodem p. uč. Mandátové a p. Burianové. Velikonoční pomlázka-dárek s tradiční kávou a moučníkem. Začátek v 14,30 hod. na Domě s pečovatelskou službou, vstupné 30,-Kč s pohoštěním
 • V průběhu měsíce dubna – Literárně-výtvarná dílnička na téma Astrid Lindgrenová a její Pipi Dlouhá punčocha. První prezentace přiblíží dětem život a dílo slavné švédské spisovatelky včetně jejího nejznámějšího díla. Ve druhé prezentaci se žáci dovědí spoustu zajímavostí o autorčině rodné zemi. Spojené s předčítáním, kvízy a rukodělnou činností-vlajka Švédska nebo postavička Pipi. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP II

 • KVĚTEN

 • V průběhu měsíce května – Literární a výtvarná dílnička na téma Šikana. Žáci se seznámí s knížkou Ivony Březinové: Útěk Kryšpína N., která pojednává o dětské šikaně. Počítačová prezentace doplněná o předčítání a rukodělnou činnost - žáci si vyrobí kruh přátelství. Vhodné pro žáky 3. – 5. třídy ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP II
 • V průběhu měsíce května – Literární a výtvarná dílnička na téma O zdravém sebevědomí. Žáci se seznámí s knížkou Kláry Smolíkové Králík málem králem, která pojednává o začlenění nesmělých dětí do kolektivu a má zároveň historický kontext spojené s předčítáním a rukodělnou činností - žáci si vyrobí královskou korunu. Vhodné pro žáky 3. – 5. třídy ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP II

 • ČERVEN

 • 1. června – 31. srpna Čtení na koupališti - nabídka vyřazených knih a časopisů pro návštěvníky koupaliště. Po dobu provozu koupaliště si mohou návštěvníci zdarma vypůjčit z regálu čtení a zpříjemnit si tak chvíle na koupališti.
 • 15. a 16. června –pondělí a úterý Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka - slavnostní pasování malých čtenářů a předání knihy Katka a klokan ze šuplíku spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Poprové žákům 1. tříd z dvanácti okolních a dvou místních základních škol zúčastněným v rámci 11. ročníku projektu Knížka pro prvňáčka a projektu MAP II. Více na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka
  Do projektu je zapojeno celkem 141 žáků prvních tříd místních i okolních ZŠ:

  ZŠ Bohutice
  ZŠ Dolní Dubňany
  ZŠ Hostěradice
  ZŠ Jezeřany-Maršovice
  ZŠ Jiřice u Miroslavi
  ZŠ Lesonice
  ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická
  ZŠ Moravský Krumlov, Klášterní
  ZŠ Olbramovice
  ZŠ Rybníky
  ZŠ Skalice
  ZŠ Suchohrdly u Miroslavi
  ZŠ Tavíkovice
  ZŠ Vémyslice
  Celé Česko čte dětem
 • 15. června - pondělí Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby – vyhodnocení projektu a vyhlášení nejlepších čtenářů 2. tříd z devíti okolních a místních základních škol. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.
  Do projektu je zapojeno celkem 80 žáků druhých tříd místních i okolních ZŠ:

  ZŠ Bohutice
  ZŠ Hostěradice
  ZŠ Jezeřany-Maršovice
  ZŠ Lesonice
  ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická
  ZŠ Olbramovice
  ZŠ Skalice
  ZŠ Suchohrdly u Miroslavi
  ZŠ Vlasatice
  Celé Česko čte dětem
  Celé Česko čte dětem
 • V průběhu měsíce června – Literární a výtvarná dílnička na téma Přátelství. Žáci se seznámí s hodnotou mezilidských vztahů a přátelství. V rámci výukového programu Člověk a jeho svět spojené s předčítáním a rukodělnou činností - žáci si vyrobí proplétané srdíčko. Vhodné pro žáky 3. – 5. třídy ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP II
  Více na http://www.celeceskoctedetem.cz/
 • V průběhu měsíce června – Literární a výtvarná dílnička na téma Moravskokrumlovské pověsti. Moravský Krumlov a jeho okolí v pověstech. V rámci programu Člověk a jeho svět. Vhodné místo hodiny čtení, etické výchovy, prvouky, výtvarné výchovy, apod. Předčítání, spolupráce a výtvarná činnost, na závěr si děti vyrobí erb (pastelky, nůžky a 1 tvrdý papír A4 s sebou). Vhodné pro žáky 3. – 5. třídy ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP II