Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský


Ocenění Knihovny

Slavnostní vyhlášení nejlepších knihoven Jihomoravského kraje.PŘIPRAVOVANÉ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA II. POLOLETÍ ROKU 2021

Při účasti na besedách a přednáškách Vás prosíme o předložení certifikátu o prodělaném očkování nebo negativního testu na COVID-19.

Prosíme také o dodržení hygienických nařízení - nasazení respirátorů.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Vaše knihovna


  ŘÍJEN - TÝDEN KNIHOVEN

 • 29. září – 29. října –výstava Pozor, v knihovně je kocour! Ilustrace z knihy spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátora Vojtěcha Šedy. Ke 130. výročí založení knihovny, na výstavu navazují říjnové besedy se spisovatelkou pro ZŠ, Galerie Knížecí dům

  Plakát
 • 4. října – pondělí – Uvnitř černobylské zóny - unikátní beseda Milana Říského. Komentovaná fotoreportáž o černobylské havárii, která je dosud nejzávažnější havárií v historii jaderné energetiky. Třicetpět let poté, je třicetikilometrová zóna kolem jaderné elektrárny, stále terčem zájmu. Je místo zaplaveno turisty nebo je Pripjať městem duchů? Do střežené oblasti se vypravil plzeňský fotograf Milan Říský.
  Začátek v 17.30 hod. v Galerii - pro veřejnost ( pro GMK a SOŠ dopoledne)

  Plakát
 • 6. října – středa Den otevřených dveří - prominutí registračních, upomínacích a rezervačních poplatků, výstava kronik knihovny.
  Ukázky kouzelného čtení s elektronickou tužkou od Albi, která představuje jedinečný výukový systém. Zábavnou formou naučí děti spoustu nových věcí, od poznávání předmětů, barev, zvířat, zemí světa až po angličtinu. Interaktivní knížky plné informací jsou vhodné pro děti předškolního i školního věku; stačí se jen dotknout nějakého místa elektronickou tužkou a ozve se doprovodný text či hudba. Knížky s Albi tužkou patří mezi zajímavou formu vzdělávání, děti se dočkají nikdy nekončící zábavy, zajímavého způsobu učení, poznání a příjemného poslechu. Pokud čtenáři mají doma svoji vlastní Albi tužku, mohou si ihned vypůjčit z nabízených interaktivních knížek.

  Plakát
 • 7. října – čtvrtek interaktivní besedy s Klárou Smolíkovou - českou spisovatelkou, scénáristkou komiksových příběhů, publicistkou a lektorkou.
  - pro I. st. ZŠ 2.- 5. třídy Knihožrouti: Zakousněte se do knihy Knížky Knihožrouti: Kam zmizela školní knihovna? a Knihožrouti: Tajný čtenářský spolek tematizují samo čtenářství. Jak vypadaly dětské knížky před sto lety, zda je čtení nebezpečné a proč se někdy nemůžeme od knihy odtrhnout? Dílna si všímá přirovnání, ustálených spojení a rčení, která se ke čtenářství váží. Za pomoci pracovních listů z publikace Zakousněte se do knihy, děti vypátrají, jak se dá do knihy zakousnout, proč se někdo v knihách válí a kdo je to knihomol.
  - pro II. st. ZŠ 6.- 7. třídy Spolkla mě knihovna: Kde se vzaly knihovny a jak dříve vypadaly knihy? Knížka Spolkla mě knihovna má podtitul Od hliněných destiček k tištěné knize a při workshopu čeká účastníky podobná cesta časem jako hrdiny knihy. Navštíví knihovnu ve starověké Alexandrii, v Ninive i v renesanční Florencii, propátrají, jak se dařilo písařům egyptským či středověkým, a potkají se se slavnými knihovníky. Potom se přesunou s knihou Pozor, v knihovně je kocour! do českých knihoven, aby zjistili, v čem jsou výjimečné. Do programu holky a kluky vtáhnou úkoly z pracovních listů.
  Pro I. a II. st. ZŠ dopoledne v Galerii Více na: http://klarasmolikova.cz/
 • 8. října – pátek exkurze mateřských, základních a středních škol do knihovny se samostatným vyhledáváním knih a plněním zadaných úkolů
 • 18. října – pondělí Literární kavárna Tajemství mateřštiny. Životní osudy Josefa Dobrovského, Josefa Jungmanna a bratrů Preslových, kteří zásadním způsobem ovlivnili vývoj a úroveň českého jazyka, připomene posluchačům Mgr. Eva Kopčilová. Spojeno s výstavou knih o těchto osobnostech.
  Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef-Dobrovský
  Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K., vstupné 45,-Kč s pohoštěním

  Plakát
 • V průběhu měsíce října - Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby - přihlášení místních a okolních základních škol do 14. ročníku projektu a předání deníčků žákům 2. tříd. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Deníčky v letošním školním roce dostanou žáci zdarma v rámci projektu Celé Česko čte dětem.
  Celé Česko čte dětem
  Celé Česko čte dětem
 • V průběhu měsíce října a listopadu– Hanin kufřík-literárně-výtvarná beseda pro žáky 3.-7. třídy ZŠ. . Co se skrývá pod slovem holocaust nebo genocida? Jak k tomu mohlo dojít? Historie stará desítky let. Má smysl se k ní dnes vracet? Hanin kufříkje skutečný příběh židovské dívky Hany Bradyové, pocházející z Nového města na Moravě. Stal se svědectvím hrůzné minulosti ale i nadějí pro budoucnost.Hana zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Povídání, předčítání, prezentace, úkoly- s cílem ukázat dětem hrůzy holocaustu. V rámci programu Člověk a jeho svět. Vhodné místo hodiny čtení, etické výchovy, prvouky, dějepisu apod. Délka cca 60-90 minut (pastelky, nůžky,1 tvrdý papír A4 na 2 žáky s sebou, spínací špendlík).

 • LISTOPAD

 • 1. listopadu – pondělí Slavnostní vyhodnocení 5. ročníku celoroční čtenářské soutěže Lovci perel Zapojeno přes 30 dětí v těchto kategoriích: I. kategorie: předškoláci a 1. třída, II. kategorie: 2.-5. třída, III. kategorie: 6.-9. třída. Ze zapojených čtenářů budou vybráni a odměněni ti nejlepší, všichni zúčastnění dostanou malou odměnu. Ve 14.30 hod. v městské knihovně, zveme všechny účastníky a jejich rodiče
 • 1. listopadu – pondělí Zahájení 6. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích:
  • 1. kategorie: MŠ - 1. třída - Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  • 2. kategorie: 2. - 5. třída
  • 3. kategorie: 6. - 9. třída
 • 5. listopadu – pátek Svět zrakově postižených - Den otevřených dveří TyfloCentra v rámci Dne nevidomých- seznámení s činností organizace pro zrakově postižené občany. Ukázky pomůcek usnadňujících zrakově postiženým lidem život, společenské hry, chůze s klapkami na očích a s bílou holí, ukázky knih v Braillově písmu, apod. Vhodné pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a zájemce z řad občanů. V prostorách Městské knihovny M.K., Více na www.tyflocentrum.cz.
 • V průběhu měsíce listopadu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka - přihlášení žáků z místních a okolních základních škol do 14. ročníku projektu na pomoc rozvoji čtenářské gramotnosti a podpory další spolupráce knihovny se školou. Určeno pro 1. třídy základních škol. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě.
  Více na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka
 • V průběhu měsíce listopadu Literární a výtvarná dílnička o soužití dětí a prarodičů - čtení z knihy Ivony Březinové Lentilka pro dědu Edu, ve které autorka rozvíjí téma nemoci dědečka trpícího Alzheimerovou chorobou –pochopení nemocných starých lidí, soužití s prarodiči,… doplněné o rukodělnou činnost - postavička dědečka. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP II
 • 27. listopadu – sobota Pohádkové Vánoce v knihovně - 10:00 -14:00 promítání pohádek, skládání puzzle a pexesa, omalovánky, vymalovávání mandal, kvízy a luštěnky včetně čtení z knih s vánoční tématikou

 • PROSINEC

 • 1. – 3. prosince – Mikulášská výtvarná dílnička - tradice a zvyky tohoto období spojené s rukodělnou činností. Výroba masek, zápichů Mikuláše, anděla a čerta, luštění kvízů a mikulášské omalovánky.
 • 6 prosince – pondělí předvánoční Literární kavárna Knížka mého dětství. Vzpomínky Mgr. Evy Kopčilové, bývalých i současných knihovnic a dalších příznivců čtení na svoji první knížku, na začátky čtení, na to, jak se dříve čítávalo.
  Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K., vstupné 45,-Kč s pohoštěním
 • 13. prosince – pondělí - „Těšíme se na Vánoce“ předvánoční poetické čtení spojené s recitací žáků ZŠ Klášterní, s vystoupením tanečního souboru Krumlováček pod vedením p. uč. Hrubé, hudebního souboru Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové a p. uč. Mandátové. Nebudou chybět ani koledy s hudebním doprovodem p. Burianové.
  Začátek ve 14.30 hodin v Domě s pečovatelskou službou, vstupné 30,-Kč, dárek a pohoštění v ceně vstupného.
 • 1. – 22. prosince –Dárkové poukazy do knihovny - možnost zakoupení čtenářské legitimace pro rodinného příslušníka, kamaráda/dku/-vhodný vánoční dárek. Děti 60,-kč, dospělí 75,-Kč, senioři 50,-Kč/rok.
 • V průběhu měsíce prosince Vánoční literární a výtvarná dílnička na téma Advent – tradice a zvyky tohoto období spojené s předčítáním a rukodělnou činností-výroba betlému. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a projektu MAP II