Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský

Proběhlé akce a fotogalerie


Předupomínka - nová služba pro čtenáře

Městská knihovna Moravský Krumlov upozorňuje, že zavádí novou službu pro své čtenáře. Jedná se o e-mailové předupomenutí čtenáře, že se blíží konec výpůjční doby a že je zapotřebí zapůjčené dokumenty (knihy, časopisy, CD, DVD) vrátit. Čtenář, který nahlásí knihovně svůj e-mail, bude mít tuto předupomínku zdarma.

V době uzavření knihovny lze zapůjčené dokumenty vhodit i do boxu - schránky v 1. patře u dveří knihovny. Knihovnice zjistí, podle kódu v knize, jméno čtenáře, který knihy vrací a odepíše mu je z výpůjček.


Připravované akce Městské knihovny M.K. na I. pololetí roku 2019


ÚNOR

 • Pokračování 3. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích:

  1. kategorie: MŠ - 1. třída - Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 5. třída
  3. kategorie: 6. - 9. třída

  Plakát (jpg): Lovci perel - 3. ročník        Seznam knih - perlorodek (XLS)

  Značení knih - perlorodek        Informace v knihách - perlorodkách

 • Anketa Dětský knihomol 2018:
  1/ Nejlepší knížka, která vyšla v roce 2018 je:
  2/ Kde nejraději čtu a proč?
  Anketa pro děti a mládež do 15-ti let spojená s odměnou pro výherce. Anketní lístky k dispozici v oddělení pro děti a mládež, odpovědi na otázky odevzdávejte u výpůjčního pultu do 22. března. Více na: http://www.npkk.cz/.

  - anketní lístek (soubor PDF)

  - anketní lístek (soubor DOC/WORD)

 • 12. - 14. února - „Valentýnské tvoření v knihovně“ – Chcete si vyrobit valentýnské srdíčko pro někoho, koho máte rádi? Nebo se dozvědět, proč se slaví svátek sv. Valentýna? Přijďte od úterý do čtvrtku do knihovny od 11.30 – do 16.30 hod.

 • V průběhu měsíce února a března – Masopust - literární a výtvarná dílnička – tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností - karnevalové masky. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu MAP II.


BŘEZEN - Měsíc knihy a čtenářů

 • 1. března – pondělí Literární kavárna: "Dům U Dvou slunců." V jarní literární kavárně se tentokrát setkáme se slavným českým básníkem Janem Nerudou. Spolu s paní učitelkou Evou Kopčilovou si připomeneme jeho osamělou životní pouť. Vyprávění bude doplněno výstavou knih tohoto básníka, prozaika a novináře, vůdčí osobnosti generace májovců.
  Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Neruda.
  Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M. K., vstupné 45,- Kč s pohoštěním.

  - plakát k akci (soubor pdf)

 • 6. března - středa Den otevřených dveří – prominutí registračních, upomínacích a rezervačních poplatků, ukázka kronik knihovny.

 • 12. března - úterý: "Nová dobrodružství kapříka Metlíka" - interaktivní pořad spisovatele a ilustrátora Jana Opatřila – autora úspěšné série knih o kapříkovi Metlíkovi. Žáci se seznámí nejen s hlavními hrdiny Metlíkem, Šupinkou a Břéťou, ale třeba i s červenobílou japonskou KOI kapřenkou Suzuki a s dalšími příhodami z vodní říše. Pomocí obrázků propojených s otázkami a autorskou četbou děti poznají i nový díl kapříka Metlíka - Útěk a dozví se, jak vlastně vzniká knížka a ilustrace v ní. Galerie Knížecí dům – dopoledne, vhodné pro I. stupeň ZŠ v rámci projektu MAP II.
  Více na: www.janopatril.cz.

 • 19. března - úterý: "Jižní Amerika" - cestopisné promítání cestovatele Petra Nazarova. Povídání o čtyřměsíční cestě napříč Jižní Amerikou, přes hranice šesti jihoamerických států - Argentiny, Brazilie, Chile, Bolivie, Paraguay a Peru spojené s návštěvou "adoptivní dcery" (Adopce na dálku) v Paraguay. Vodopády Iguazu, jezero Ttitcaca, Salar de Uyuni, Machu Picchu a další. Ve své přednášce autor popisuje nejen jedinečnost dechberoucích přírodních krás, kterých byl během své cesty svědkem a sociálně-kulturní odlišnosti, zvláštnosti a zvyky typické pro jihoamerické obyvatele, ale s úctou a respektem hovoří také o odvrácené tváři lidského osudu, o extrémní chudobě a neutěšených životních podmínkách v Jižní Americe. Dopoledne přednáška pro GMK a SOŠ v Galerii, v 17.30 hod. v městské knihovně pro veřejnost, vstupné 45 Kč
  Více na: www.petrnazarov.org

  - plakát k akci (soubor pdf)

 • V průběhu měsíce března - Magnesia Litera – čtenářská anketa o nejlepší českou knihu vydanou v roce 2018. Určeno pro všechny věkové kategorie čtenářů. Seznam knih a hlasovací lístky k dispozici u výpůjčního pultu.
  Více na: http://www.magnesia-litera.cz.

 • V průběhu měsíce března
  - prodej opotřebovaných knih, časopisů a Harlequinů,
  - exkurze mateřských škol do knihovny – seznámení se skřítkem Knihomůlkem,
  - exkurze základních a středních škol do knihovny se samostatným plněním zadaných úkolů,
  - luštění obří tajenky v oddělení pro děti a mládež,

 • V průběhu měsíce března – Jarní literární a výtvarná dílnička – tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností - herbář s jarními kytičkami. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a projektu MAP II.

 • 29. března - pátek Noc s Andersenem – Šestnácté nocování dětí v knihovně tentokrát na téma: "Ondřej Sekora aneb Mravenci se nedají." Hry a soutěže na toto téma. Seznámení s autorem (120. výročí od narození), čtení z knih Ondřeje Sekory, vyrábění Ferdy mravence, dobrodružná výprava do parku, orientace v lese, hledání pokladu, odvážná stezka, to vše v kostýmech Ferdy mravence, Brouka Pytlíka nebo Berušky. Spolupráce s místními dobrovolnými hasiči


DUBEN

 • 1. – 30. dubna – "Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let" - výstava výtvarných prací dětí z místních MŠ, literárně-výtvarných prací žáků I. st. ZŠ, literárních prací žáků II. st. ZŠ a studentů víceletého gymnázia v rámci projektu Jižní Morava čte - 56 soutěžních prací a Mezinárodního dne dětské knihy – v dětském oddělení.

 • 8. dubna – pondělí: "Velikonoce na DPS" - předvelikonoční poetické čtení spojené s vystoupením tanečního souboru Krumlováček pod vedením p. uč. Hrubé, hudebního souboru Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové. Velikonoční pomlázka - dárek s tradiční kávou a buchtičkami. Začátek v 14,30 hod. na Domě s pečovatelskou službou, vstupné 30 Kč s pohoštěním.

 • V průběhu měsíce dubna – Literárně-výtvarná dílnička na téma Astrid Lindgrenová a její Pipi Dlouhá punčocha. První prezentace přiblíží dětem život a dílo slavné švédské spisovatelky včetně jejího nejznámějšího díla. Ve druhé prezentaci se žáci dovědí spoustu zajímavostí o autorčině rodné zemi. Spojené s předčítáním, kvízy a rukodělnou činností - vlajka Švédska nebo postavička Pipi. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP II.


KVĚTEN

 • V průběhu měsíce května – Literární a výtvarná dílnička na téma Šikana. Žáci se seznámí s knížkou Ivony Březinové: Útěk Kryšpína N., která pojednává o dětské šikaně. Počítačová prezentace doplněná o předčítání a rukodělnou činnost - žáci si vyrobí kruh přátelství. Vhodné pro žáky 3. – 5. třídy ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP II.

 • V průběhu měsíce května – Literární a výtvarná dílnička na téma O zdravém sebevědomí. Žáci se seznámí s knížkou Kláry Smolíkové "Králík málem králem", která pojednává o začlenění nesmělých dětí do kolektivu a má zároveň historický kontext spojené s předčítáním a rukodělnou činností - žáci si vyrobí královskou korunu. Vhodné pro žáky 3. – 5. třídy ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP II.


ČERVEN

 • 1. června – 31. srpna Čtení na koupališti - nabídka vyřazených knih a časopisů pro návštěvníky koupaliště. Po dobu provozu koupaliště si mohou návštěvníci zdarma vypůjčit z regálu čtení a zpříjemnit si tak chvíle na koupališti.

 • 3. června - pondělí Čtenářské pasy aneb Cesty za knihou – vyhodnocení projektu a deníčků a vyhlášení nejlepších čtenářů 3. tříd základních škol. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov.
  Více na: ctenarske-pasy-aneb-cesty-za-knihou.

 • 10. a 11. června –pondělí a úterý Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka - slavnostní pasování malých čtenářů a předání knihy Kde se nosí krky spisovatelky Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz žákům 1. tříd z třinácti okolních a dvou místních základních škol zúčastněným v rámci projektu MAP II.
  Více na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka.

  Do projektu je zapojeno celkem 187 žáků prvních tříd místních i okolních ZŠ:
  ZŠ Bohutice
  ZŠ Dolní Dubňany
  ZŠ Hostěradice
  ZŠ Jezeřany-Maršovice
  ZŠ Jiřice u Miroslavi
  ZŠ Lesonice
  ZŠ Miroslav
  ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická
  ZŠ Moravský Krumlov, Klášterní
  ZŠ Olbramovice
  ZŠ Rybníky
  ZŠ Skalice
  ZŠ Suchohrdly u Miroslavi
  ZŠ Tavíkovice
  ZŠ Vémyslice
  Celé Česko čte dětem


 • 10. června - pondělí Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby – vyhodnocení projektu a vyhlášení nejlepších čtenářů 2. tříd z okolních a místních základních škol. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

  Do projektu je zapojeno celkem 111 žáků druhých tříd místních i okolních ZŠ:
  ZŠ Bohutice
  ZŠ Hostěradice
  ZŠ Jezeřany-Maršovice
  ZŠ Lesonice
  ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická
  ZŠ Moravský Krumlov, Klášterní
  ZŠ Olbramovice
  ZŠ Suchohrdly u Miroslavi
  Celé Česko čte dětem
  Celé Česko čte dětem


 • V průběhu měsíce června – Literární a výtvarná dílnička na téma Přátelství. Žáci se seznámí s hodnotou mezilidských vztahů a přátelství. V rámci výukového programu Člověk a jeho svět spojené s předčítáním a rukodělnou činností - žáci si vyrobí proplétané srdíčko. Vhodné pro žáky 3. – 5. třídy ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP II.
  Více na http://www.celeceskoctedetem.cz/.


PŘIPRAVUJEME na rok 2019