Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský

Proběhlé akce a fotogalerie


Předupomínka - nová služba pro čtenáře

Městská knihovna Moravský Krumlov upozorňuje, že zavádí novou službu pro své čtenáře. Jedná se o mailové předupomenutí čtenáře, že se blíží konec výpůjční doby a že je zapotřebí zapůjčené dokumenty (knihy, časopisy, CD, DVD) vrátit. Čtenář, který nahlásí knihovně svůj mail, bude mít tuto předupomínku zdarma.

V době uzavření knihovny lze zapůjčené dokumenty vhodit i do boxu -schránky v 1. patře u dveří knihovny. Knihovnice zjistí, podle kódu v knize, jméno čtenáře, který knihy vrací a odepíše mu je z výpůjček.


Připravované akce Městské knihovny M.K. na I. pololetí roku 2018

V průběhu měsíce února a března – Masopust - literární a výtvarná dílnička. – tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ .

dilna-masopust

Dilna Masopust.doc

ÚNOR

 • Anketa SUK 2017
  1/ Která kniha vydaná v roce 2017 se ti nejvíce líbila?
  2/ Kde nejraději čtu a proč?
  Anketa pro děti a mládež do 15-ti let spojená s odměnou pro výherce. Anketní lístky k dispozici v oddělení pro děti a mládež, odpovědi na otázky odevzdávejte u výpůjčního pultu do 16. března. Více na: http://www.npkk.cz/ Více na http://www.npkk.cz/

 • 9.–14. února – „Valentýnské tvoření v knihovně“ – Chcete si vyrobit valentýnské srdíčko pro někoho, koho máte rádi? Nebo se dozvědět, proč se slaví svátek sv. Valentýna? Přijďte od čtvrtku do úterý do knihovny od 11.30–do 16.30 hod.
 • 19. února - pondělí: „Izrael - země kontrastů“ - přednáška Mgr. Evy Grunové. Vyprávění s promítáním o splnění jednoho z cestovatelských snů. Vystudovaná historička a religionistka Eva Grunová z Petrovic popovídá o pocitech a zážitcích z loňské pouti po Svaté zemi. Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M. K., vstupné 25,- Kč

  „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ – přihlášení 105 žáků ze dvou místních a osmi okolních základních škol do 10. ročníku projektu na pomoc rozvoji čtenářské gramotnosti a podpory další spolupráce knihovny se školou. Určeno pro 1. třídy základních škol. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě.

  Více na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka
 • Pokračování 2. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel.Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích: 1. kategorie: MŠ - 1. třída- Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 5. třída
  3. kategorie: 6.- 9. třída

  Plakát zahájení 2. ročníku


  lovci-perel

  seznam knih perlorodek v knihovně

  BŘEZEN - Měsíc knihy a čtenářů

  • 5. března – pondělí Literární kavárna: „Spočíváš na vavřínu.“ V jarní literární kavárně se tentokrát setkáme s prozaikem a hercem Josefem Kajetánem Tylem. Spolu s paní učitelkou Evou Kopčilovou si připomeneme jeho nesnadný umělecký osud a trpkou životní pouť. Vyprávění bude doplněno výstavou knih tohoto českého dramatika, novináře, spisovatele, divadelního kritika a překladatele.
   Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M. K., vstupné 45,- Kč s pohoštěním.
   Více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kajetán_Tyl

  • 14. března - středa Den otevřených dveří – prominutí registračních, upomínacích a rezervačních poplatků, ukázka kronik knihovny

  • 20. března - úterý:„Bílá hora trochu jinak“ – přednáška Josefa Špidly s autorským čtením. Spisovatel Josef Špidla pohovoří o své poslední knize „Krvavý měsíc nad horou Liliavou“. V tomto historickém románu ze 17. století mapuje události doby předbělohorské, bělohorské a pobělohorské z pohledu moravského dějepisu. Líčí zde historická fakta týkající se i našeho regionu –letos uplyne 410 let od Ivančického sněmu a 400 let od stavovského povstání v Čechách. Přednášku doplní poslech hudby, reprodukce fotografií, prodej knihy a autogramiáda s kvízem o ceny
   Dopoledne přednáška pro GMK a SOŠ v Galerii, v 17.30 hod. v městské knihovně pro veřejnost, vstupné 45,- Kč

   Více na http://www.josefspidla.cz


  • V průběhu měsíce března - Magnesia Litera –čtenářská anketa o nejlepší českou knihu vydanou v roce 2017. Určeno pro všechny věkové kategorie čtenářů. Seznam knih a hlasovací lístky k dispozici u výpůjčního pultu.

   Více na http://www.magnesia-litera.cz

  • V průběhu měsíce března

   - prodej opotřebovaných knih, časopisů a Harlequinů

   - exkurze mateřských škol do knihovny

   – seznámení se skřítkem Knihomůlkem

   - exkurze základních a středních škol do knihovny se

   samostatným plněním zadaných úkolů - luštění obří tajenky v oddělení pro děti a mládež

   Více na http://www.magnesia-litera.cz

  • 31. března - pátek Noc s Andersenem Patnácté nocování dětí v knihovně tentokrát na téma: „Za Rychlými šípy do knihovny.“ Hry a soutěže na téma skauting. Dobrodružná výprava do Stínadel, luštění zašifrovaných a tajných zpráv, orientace v lese, hledání pokladu, odvážná stezka, založení ohně- typy ohňů, druhy uzlů, čtení z knih s foglarovskou tématikou, vyrábění papírového totemu, luštění rébusů, skládání hlavolamů, to vše v kostýmech Rychlých šípů. Navázání spolupráce s místními skauty.