Znak Moravského Krumlova

Akce


Připravované akce Městské knihovny M.K. na II. pololetí roku 2018

ZÁŘÍ

 • V průběhu měsíce září - Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby – přihlášení místních a okolních základních škol do projektu a předání deníčků žákům 2. tříd.> Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.
  cesko-cte-detem cesko-cte-detem_2

  Více na: http://www.celeceskoctedetem.cz/

 • V průběhu měsíce září - Čtenářské pasy aneb Cesty za knihou – přihlášení místních a okolních základních škol do projektu a předání pasů žákům 3. tříd. Městská knihovna Moravský Krumlov připravila pro žáky třetích tříd místních základních škol deníčky nazvané Čtenářské pasy. Jde o nový projekt, který navazuje na předcházející projekty pro první a druhé třídy - Knihu pro prvňáčka a Školu naruby. Opět jde o podporu čtení doma v rodině i ve škole. Vzájemná spolupráce knihovny se školou umožní výběr vhodné četby i účast na akcích knihovny.

ŘÍJEN - TÝDEN KNIHOVEN

 • 1. října – pondělí Literární kavárna: „Líbánky na Hané.“ Životní osudy Josefa Mánesa - největšího mistra české malby a krajinářství v období romantismu a realismu připomene posluchačům Mgr. Eva Kopčilová. Tento český malíř, ilustrátor a grafik je považován za zakládající osobnost českého malířství a designu. Spojeno s výstavou děl malíře. Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef Mánes

  Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K., vstupné 45,-Kč s pohoštěním

 • 2. října – úterý - "Jak přichází kniha na svět" – interaktivní pořad s autorským čtením spisovatele Zdeňka Železného - vhodné pro 1 -2. tř. Autor seznámí žáky s knihou Pěkně podle abecedy, která je právě tou knihou, která dětem poznávání písmen a základům čtení velmi napomůže, a to jak zábavnými říkankami o písmenkách, tak i výmluvnými ilustracemi. Kniha pomůže žákům při pilování výslovnosti, rozšíření jejich slovní zásoby a usnadní jim vstup mezi čtenáře. Díky milým říkankám si procvičí paměť a naučí se správně mluvit, to vše na besedě s autorem. - „Prapověsti naše s trochou vtipné kaše “ - interaktivní pořad s autorským čtením spisovatele Zdeňka Železného - vhodné pro 3 -5. tř. Autor hravou formou pobaví i trochu poučí žáky o našich pověstech. Jak sám říká: „Vždyť my dospělí přece chceme, aby naše děti dávná historie zajímala“. Galerie Knížecí dům – dopoledne. Vhodné pro I. st. ZŠ s možností zakoupení knih autora.
  Více na: www.zdenekzelezny.cz

 • 3. října – středa – „Den otevřených dveří “– prominutí registračních, upomínacích a rezervačních poplatků, ukázka kro niky knihovny

 • 4. října – čtvrtek - „Můj život s gamblerem aneb Život s hazardem“– otevřená zpověď Martiny Bittnerové spojená s besedou. Autentická výpověď spisovatelky o soužití s patologickým hráčem. Jak sama říká:„ Děti a mládež jsou tou nejohroženější skupinou a já bych nejen jim zprostředkovala svou osobní zkušenost, která je tou nejlepší prevencí. Reportáž o životě mladého gamblera, který bojoval se svoji patologickou hráčskou vášní. Čím vším si prošel? Jak jeho gamblerství změnilo život jeho blízkých?, to vše se dozvíte v pořadu M. Bittnerové. Program odpovídá na otázky – kdo se nejčastěji stává hazardním hráčem, jaké jsou druhy her a spouštěče hraní, co to znamená „craving“ – bažení, jak hazardní hráči zacházejí s financemi, jak se léčí a jaká jsou úskalí soužití v rodině s hazardním hráčem. Spojeno s prodejem stejnojmenné knihy a s autogramiádou. Dopoledne pro školy, v 17.30 hod. v Městské knihovně.
  Více na: http://martinabittnerova.cz/

 • 5. října - pátek exkurze mateřských, základních a středních škol do knihovny se samostatným vyhledáváním knih a plněním zadaných úkolů.

 • V průběhu měsíce října - Podzimní literární a výtvarná dílnička
  – tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem.

 • V průběhu měsíce října
  – prodej opotřebovaných knih, časopisů a Harlequinů
  - exkurze škol do knihovny
  - luštění obří tajenky s jazykolamy a skrývačkami autorů

LISTOPAD

 • 9. listopadu – pátek Svět zrakově postižených - Den otevřených dveří TyfloCentra v rámci Dne nevidomých- seznámení s činností organizace pro zrakově postižené občany. Ukázky pomůcek usnadňujících zrakově postiženým lidem život, společenské hry, chůze s klapkami na očích a s bílou holí, ukázky knih v Braillově písmu, apod. Vhodné pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a zájemce z řad občanů. Více na: www.tyflocentrum.cz
  V prostorách Městské knihovny M.K.

PROSINEC

 • 1.prosince – sobota: „ Pohádkové Vánoce v knihovně“ - 10:00 -13:00 promítání pohádek, skládání puzzle, vánoční pexeso, omalovánky s vánoční tématikou, vymalovávání mandal, vánoční kvízy. Od 13:00 -14:00 Maratón čtení-budeme si navzájem předčítat z pohádkových knih

 • 1.–6. prosince – Mikulášská výtvarná dílnička - tradice a zvyky tohoto období spojené s rukodělnou činností. Výroba masek, zápichů Mikuláše, anděla a čerta, luštění kvízů a mikulášské omalovánky.

 • 1.-20. prosince – Dárkové poukazy do knihovny - možnost zakoupení čtenářské legitimace pro rodinného příslušníka, kamaráda/dku/-vhodný vánoční dárek. Děti 60,-kč, dospělí 75,-Kč, senioři 50,-Kč/rok.

 • 3. prosince – pondělí: „Méně známé a „nově objevené“ alternativně léčebné metody - přednáška Doc. RNDr. et MUDr. Bohuslava Hanuše. – Cílem činnosti v ordinaci Multispektrální terapie je vytvořit z ověřených (a v mnoha vyspělých zemích již alopaticko-lékařskými kolegy akceptovaných) alternativních léčebných metod provázaný terapeutický celek, který by co nejpřirozenějšími (převážně přírodními) metodami důkladně (a pokud možno trvale) vyléčil zdravotní problémy našich klientů, popřípadě doplnil či zkvalitnil léčbu a popřípadě poskytl perspektivní preventivní program, aby se - pokud možno - zabránilo dalšímu onemocnění. Vysvětlení metody multispektrální terapie, léčba, prevence. Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K. v rámci předvánoční kavárny s pohoštěním, v 17.30 hod. v Galerii, vstupné 50,-Kč Více na: www.multispektralni-terapie.cz/

 • 10. prosince – pondělí: „ Vzpomínání na Vánoce“ předvánoční poetické čtení spojené s recitací žáků ZŠ Klášterní, s vystoupením tanečního souboru Krumlováček pod vedením p. uč. Hrubé, hudebního souboru Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové a hudebním doprovodem sourozenců Záviškových, s tradiční kávou a vánočním cukrovím. Začátek v 14,30 hod. na Domě s pečovatelskou službou, vstupné 30,-Kč .

 • V průběhu měsíce prosince Vánoční literární a výtvarná dílnička na téma Advent– tradice a zvyky tohoto období spojené s předčítáním a rukodělnou činností. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem